By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. [268]-[272]
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 7/8, září/říjen, s. 285-286
Annotation: Zpráva informuje mj. o Vašicově studii o Metodějově překladu Nomokánonu.
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 5, květen, s. 197-198
Annotation: Zpráva o mezinárodní konferenci, jíž se zúčastnil např. R. Jakobson (Olomouc, 28. 1. - 1. 2. 1957).
Article
5
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá teorií a dějinami slovanských kulturních oblastí a pojednává o mezikulturních stereotypech; s uvedenými studiemi.
Book
6
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 459-465
Annotation: Referát o konferenci.
Article
7
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 453-455
Annotation: Referát o konferenci.
Article
8
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 151-152
Annotation: Zpráva o konferenci "The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the Context of Postsecular Thought" (Varšava, 16.-17. 10. 2017).
Article
9
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2005, č. 2, s. 111-114
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2005, č. 2, s. 114-117
Annotation: Recenze na tři uvedené publikace.
Article
11
In: Arbejdspapirer, Slavisk Institut, Århus Universitet. -- ISSN 0105 4112. -- R. 1993, č. 1, s. 1-12
Annotation: Přehled vývoje české slavistiky od J. Dobrovského po Pražskou školu.
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 1, leden, s. 31-32
Annotation: Recenze.
Article
13
Published Červený Kostelec ; Praha : Pavel Mervart, 2019.
Annotation: Sborník tematizuje historické, politické, hospodářské a široce společenské souvislosti spjaté s rokem 1918 ve střední, východní a jižní...
Book
14
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 79, 2018, č. 4, listopad, s. 263-292
Annotation: Studie o životě a vědecké činnosti lingvisty F. Trávníčka. Autorka se soustřeďuje na postavení badatele v kontextu historických a politických...
Article
15
In: O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci : výbor z díla. -- ISBN 978-80-7470-277-8. -- S. 24-26
Annotation: Předmluva-laudatio k výboru ze studií L. Uhlířové zaměřující se na její přínos v oblasti srovnávací jazykovědy.
Book Chapter
16
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 3, s. 413-422
Annotation: Článek o vědecké a výzkumné činnosti pracovníků Ústavu slovanské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani; připojen seznam jejich publikací...
Article
17
In: Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918 : společenské a mezinárodní souvislosti. -- ISBN 978-80-7465-398-8. -- S. 25-36
Annotation: Studie se věnuje tématu vzniku Československa v projevech T. G. Masaryka a M. Hodži.
Book Chapter
18
In: Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918 : společenské a mezinárodní souvislosti. -- ISBN 978-80-7465-398-8. -- S. 53-68
Annotation: Studie analyzuje dílo běloruského spisovatele, historika, novináře a jazykovědce Václava Laskouského.
Book Chapter
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 291, 6. 12., s. 5
Annotation: Článek.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 204, 2. 9., s. 2
Annotation: Informační glosa o sovětských vědeckých pracích, pojednávajícíh mj. o rusko-českých literárních vztazích.
Article