By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 459-465
Annotation: Referát o konferenci.
Article
3
by Hoy, Therese, Antošíková, Lucie, 1982-
Published Potsdam : Universitätsverlag, 2016.
Annotation: Kolektivní monografie vycházející ze dvou ročníků slavistické konference "Junges Forum Slavistische Literaturwissenschaft"; mj. s uvedenou předmluvou...
Book
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 14-15
Annotation: Rozbor díla.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 114-115
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 20, 24. 1., s. 3
Annotation: Monografická studie k 100. výročí úmrtí J. Kollára.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 8, 10. 4., s. 18-19
Annotation: Esej o panslavismu v literatuře.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 249, 18. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 448-452
Annotation: Recenze posledního svazku sborníků vzniklých v rámci pravidelných konferencí mezinárodního projektu slovanské porovnávací metriky.
Article
11
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 28, 1959, č. 3, 15. 9., s. 410-419
Annotation: Kritika.
Article
12
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 13, 1947, č. 10, s. 487-488
Annotation: Autor informuje o zřízení Slovanského ústavu v rámci sovětské Akademie věd.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 17, 20. 1., s. 3
Annotation: Zpráva o chystaných knihách Slovanského nakladatelství.
Article
14
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 22, 2011/2012, č. 5, červen 2012, s. 151-152
Annotation: Referát o konferenci pořádané v rámci oslav Dne slovanského písemnictví a kultury, připomínajícího osobnosti sv. Cyrila a Metoděje, v Moskvě...
Article
15
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 28, 1959, č. 4, 26. 11., s. 533-554
Annotation: Studie si pokládá otázky, existovalo-li baroko ve slovanských zemích, jaké jsou zvláštnosti baroka ve slovanských zemích a zda lze tento termín...
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 1, 1. 1., s. 21
Annotation: Recenze knihy.
Article
17
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 44, 1958, č. 1, leden, s. 23-24
Annotation: Recenze
Article
18
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 44, 1958, č. 1, leden, s. 27-28
Annotation: Článek o činnosti Slovanského ústavu ČSAV vychází v rámci seriálu ke Kongresu slavistů v Moskvě.
Article
19
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 73, 2004, č. 3, s. 311-313
Annotation: Recenze široce komentované bibliografie věnované nejstaršímu slovanskému překladu biblických knih, zejména evangelia; autor sleduje též jeho...
Article
20
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 73, 2004, č. 3, s. 341-342
Annotation: Recenze.
Article