By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 76-80
Annotation: Článek o průběhu projektu "Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika".
Article
2
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 158-159
Annotation: Medailon.
Article
3
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 127-128
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 128-129
Annotation: Nekrolog.
Article
5
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 129
Annotation: Nekrolog.
Article
6
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 122-124
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 64-70
Annotation: Rozhovor s V. Šikulou o jeho literární tvorbě; připojeny úvodní poznámka a báseň "Modlitba".
Article
8
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 28-35
Annotation: Článek o básnické tvorbě J. Šimonoviče; připojeny fragmenty básně "Krutosť" (s. 28, 29, 31).
Article
9
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 11, s. 156-157
Annotation: Medailon.
Article
10
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 11, s. 157
Annotation: Medailon.
Article
11
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 263, 13. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 44, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 44, 13. 11.
Annotation: Recenze, ve které se autor zamýšlí nad motivem Dunaje v české poezii.
Article
12
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 9/10, s. 66-76
Annotation: Článek; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 76).
Article
13
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 1, s. 44-48
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 48).
Article
14
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 3, s. 14-25
Annotation: Báseň; připojeny poznámka k básni (s. 24-25) a bio-bibliografická poznámka (s. 25).
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 2, s. 44-64
Annotation: Článek; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 64).
Article
16
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 2, s. 81-85
Annotation: Recenze.
Article
17
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 22, 2018, č. 76, jaro, s. 28-30
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 176, 1. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 31, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 46-58
Annotation: Studie se zabývá básnickou tvorbou J. Hollého. Autorka se soustřeďuje na inspirace antickou poezii v díle slovenského básníka. Studii doplňují...
Article
20
online
Webarchiv
In: Jazyk - Literatura - Komunikace [online]. -- ISSN 1805-689X. -- Roč. 6, 2017, č. 2, s. 52-58
Annotation: Studie se zabývá didaktickou a literární hodnotou hry jako nástroje v procesu literární (přede vším básnické) výchovy. Autorka se soustřeďuje...
Article