By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 76-80
Annotation: Článek o průběhu projektu "Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika".
Article
2
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 127-128
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 64-70
Annotation: Rozhovor s V. Šikulou o jeho literární tvorbě; připojeny úvodní poznámka a báseň "Modlitba".
Article
4
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 28-35
Annotation: Článek o básnické tvorbě J. Šimonoviče; připojeny fragmenty básně "Krutosť" (s. 28, 29, 31).
Article
5
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 11, s. 127-131
Annotation: Dvě recenze.
Article
6
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 11, s. 131-135
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 11, s. 118-122
Annotation: Soubor recenzních glos, mj. na uvedené knihy.
Article
8
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 263, 13. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 44, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 44, 13. 11.
Annotation: Recenze, ve které se autor zamýšlí nad motivem Dunaje v české poezii.
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 7, s. 74-76
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 9/10, s. 66-76
Annotation: Článek; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 76).
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 1, s. 49-59
Annotation: Článek; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 59).
Article
12
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 1, s. 82-84
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 3, s. 97-100
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 3, s. 14-25
Annotation: Báseň; připojeny poznámka k básni (s. 24-25) a bio-bibliografická poznámka (s. 25).
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 2, s. 44-64
Annotation: Článek; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 64).
Article
16
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 2, s. 81-85
Annotation: Recenze.
Article
17
online
In: Čítárny [online]. -- 14. 4. 2013
Annotation: Anotace; připojeno video, v němž je sbírka představena (hudebně a graficky).
Article
18
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 22, 2018, č. 76, jaro, s. 20-22
Annotation: Básně; připojen komentář M. Fucimanové.
Article
19
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 22, 2018, č. 76, jaro, s. 28-30
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 46-58
Annotation: Studie se zabývá básnickou tvorbou J. Hollého. Autorka se soustřeďuje na inspirace antickou poezii v díle slovenského básníka. Studii doplňují...
Article