By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 46, 12. 11., s. 2
Annotation: Medailon k padesátinám 16. 11.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 3, 23. 2., s. 9
Annotation: Nekrolog k úmrtí slavisty, profesora Karlovy univerzity 11. 2. ve věku 91 let.
Article
3
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 45, 1959, č. 2, únor, s. 57
Annotation: Článek o korespondenci slovinského skladatele s J. Nerudou navazuje na práci V. Buriana.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 32, 7. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 15, 19. 9., s. 4-5
Annotation: Rozhovor, který vznikl při autorově návštěvě Prahy v prosinci 2012. Na s. 5 je otištěna jeho povídka Motýl na věšáku.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 27, 1. 2., s. 16
Annotation: Rozhovor se slovinským autorem u příležitosti českého vydání jeho románu Já, Tito a gramofon.
Article
7
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 1, leden, příl. Kam, roč. 10, č. 1, s. 22-23
Annotation: O setkáních J. Skácela a slovinského prozaika a básníka C. Kosmače.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 4, 23. 1., s. 15
Annotation: Rozhovor se slovinskou kritičkou, překladatelkou a propagátorkou české literatury.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 73, 27. 3., s. 20
Annotation: Zpráva o úmrtí překladatele, literárního vědce, děkana filosofické fakulty v Lublani, ve věku 68 let.
Article
10
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2002, č. 5, květen, s. 35
Annotation: Referát o konferenci.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 25, 17. 6., s. 15
Annotation: Rozhovor u příležitosti autorovy účasti na veletrhu Svět knihy 2002 v Praze; v témže čísle i recenze jeho knihy.
Article
12
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 46, 2002, č. 12, prosinec, příl. Kam, roč. 8, č. 12, s. 21-22
Annotation: Vzpomínka na slovinského básníka a jeho vztah k dílu Josefa Čapka.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 142, 19. 6., příl. Salon, č. 321, s. 2
Annotation: Rozhovor s ředitelem mezinárodního festivalu literátů ve městě Lipica (vyvrcholením festivalu je udělení Literární ceny Vilenica); připojena...
Article
14
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 70, 2001, č. 1, s. 51-66
Annotation: Studie o kontaktech F. Prešerena s F. L. Čelakovským.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 21, 12. 12., s. 8-9
Annotation: Rozhovor uskutečněný 22. 10. 2002 v Brně; připojeny jeho básně.
Article
16
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 37, 1968, č. 1, s. 181-182
Annotation: Nekrolog o slovinském kulturním pracovníku, působícím též v Brně.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 241, 15. 10., příl. Salon, č. 640, s. 7
Annotation: Poznámka o festivalu, kterého se zúčastnili básníci z 27 zemí Evrposké unie. Na ukázku otištěny básně S. Hrastelj a B. Trojaka, doplněny...
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 36, 1980, č. 288, 5. 12., s. 5
Annotation: K 180. výročí narození; zejm. o jeho stycích s K. H. M., F. L. Čelakovským aj.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 190, 15. 8., příl. Nedělní LN, s. 24
Annotation: Krátký rozhovor připojený k cestopisné reportáži Slovinsko: Takový malý postkomunistický ráj.
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [8], 1997, č. 1 (31), s. 97-104
Annotation: O návštěvě K. H. Máchy u F. Prešerna v srpnu 1834; s přílohami Úryvek z deníku Karla Hynka Máchy na cestě do Itálie (s. 102), Úryvky z cestopisu...
Article