By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 227, 1. 10., s. 15
Annotation: Zpráva o odhalení sochy na počest F. Palackého v Lobkovicích.
Article
4
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 6, listopad/prosinec, s. 17
Annotation: Článek shrnuje kulturní aktivity, které proběhly v roce 2018 na Šolcově statku, a popisuje činnosti, které vedly ke zlepšení komfortu pro návštěvníky.
Article
5
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 9, 2010, č. 43, duben, s. 2-3
Annotation: Zpráva o konaném čtení na téma Kamenná holka v rámci Dne poezie.
Article
6
7
by Brožek, Lubomír, 1949-
Published Praha : Novela bohemica, 2020.
Annotation: Sbírka sonetů inspirovaných sochařskou alegorií Ctností a Neřestí M. B. Brauna; s úvodním slovem "Kamenná fauna sochaře Brauna" J. Žáčka...
Book
8
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 22-25
Annotation: Článek obsahující přehled škol, které jsou ozdobeny sochou J. A. Komenského; článek vznikl k 350. výročí jeho úmrtí; připojena bio-bibliografická...
Article
9
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [23], 2013, č. 175, 30. 7., s. 10
Annotation: Článek o procesu se Zelenou internacionálou v r. 1952. S otištěnou fot. objektu F. Kowolowskiho v parku za Domem umění města Brna.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 273, 22. 11., s. 4
Annotation: Zpráva o sbírce na odlití sochy V. Havla, kterou vytvořila B. Daušová. S fotografií sochy.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 49, 27. 2., s. 5
Annotation: Zpráva o pomníku, který bude odhalen poblíž Lipnice 27. 4. 2013.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 264, 10. 11., s. 5
Annotation: Článek. Sochu (zatím v pryskyřicové podobě) vytvořila B. Daušová. Též o bustě L. Janečky.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 100, 29. 4., s. 8
Annotation: Článek o soše J. Haška (s fotografií sochy a sochaře R. Dvořáka) a o mezinárodní konferenci Švejk: Ano, či ne?, která se konala v Lipnici...
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 13, 15. 1., s. 4
Annotation: Zpráva o soše J. Nerudy.
Article
15
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2013, č. 12, 5. 6., s. 6
Annotation: Referát o 3. Mezinárodní konferenci o J. Haškovi (Lipnice nad Sázavou, 26.-28. 4. 2013). S fot. Haškova pomníku nazvaného Hlava XXII, který byl...
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 64, 13. 3., s. 2
Annotation: Informační glosa.
Article
17
In: Kurýr. -- R. 2013, č. 39, březen, s. 5
Annotation: Glosa kritizující nezájem médií o slavnostní akci ke znovupostavení sochy J. Fučíka na pražských Olšanských hřbitovech 22. 2. 2013.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 84, 7. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o přípravě vztyčení sochy Jaroslava Haška na Českomoravské vrchovině.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 277, 15. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o udělení ceny J. Malejovskému v soutěži o nejlepší návrh sousoší spisovatelů A. Staška a I. Olbrachta.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 7, 9. 1., s. 7
Annotation: Rozhovor se sochařem K. Dvořákem, který zhotovuje sochu J. Nerudy do Národního muzea.
Article