By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 33, podzim, s. 30-34
Annotation: Článek o potížích začínajícího autora a o propagaci autorčina díla na Facebooku.
Article
2
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 33, podzim, s. 44-48
Annotation: Polemika s článkem D. Beníškové o literatuře na sociálních sítích, který vycházel z reakce V. Janiše na instagramovou fotografii knižní...
Article
3
by Alt, Hynek, 1976-, Kratochvil, Jen, 1986-
Published Praha : Yinachi, 2019.
Annotation: Publikace obsahuje portrétní fotografie lidí působících v pražské čtvrti Letná (včetně knihkupců, literárních historiků či publicistů...
Book
4
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 45, 1. 11., s. [60]-64
Annotation: Rozhovor D. Lancze se spisovatelkou R. Třeštíkovou o její literární tvorbě, sociálních sítích a o filmových adaptacích jejích románů.
Article
5
6
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 16, 2017, č. 127, duben, s. 9
Annotation: Komentář na Facebooku o termínu "bezdomovec"; s datací "Podolí, 26. prosince 2016".
Article
7
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 19, 2020, č. 1, s. 56-57
Annotation: Článek o fenoménu #instapoetry v České republice.
Article
8
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 12. 2. 2011
Annotation: Článek o sociální síti BookFan určené čtenářům knih.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 300, 27. 12., s. B12
Annotation: Článek o propagaci knihy F. Douška. Doplněno o recenzní glosu "Velký humbuk okolo románu ubližuje obsahu".
Article
10
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 13, 2012, č. 12, s. 68-73
Annotation: Článek o autorovi, publikujícím pod jménem Andrejka (Andrea Grebíková, též Andrea Kočí) mj. na facebooku a webu http://www.onlinezena.cz/andrejcin-...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 4, 5. 1., s. 20
Annotation: Fejeton s citacemi z Novinek.cz.
Article
12
by Spitzer, Manfred, 1958-
Published Brno : Host, 2016.
Annotation: Monografie představuje kritický pohled na vlivy, které mají digitální média na naše celkové duševní a tělesné zdraví. Populárně-naučná...
Book
13
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 22, 2015, č. 23, 1. 6., s. 81
Annotation: Anotace.
Article
14
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2016, č. 121, červen, s. 6
Annotation: Zpráva o facebookové stránce "Slova bratří Čapků", na nichž jsou uveřejňovány úryvky z děl bratří Čapků.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 10, 2014, č. 2, 15. 1., s. 5
Annotation: Fejeton o prózách reagujících na aktuální společenské otázky, např. sociální sítě; v závěru polemika s vyjádřením Jany Šrámkové,...
Article
16
17
by Spitzer, Manfred, 1958-
Published Brno : Host, 2016.
Annotation: Populárně-naučná publikace seznamuje čtenáře s neurologickými a psychologickými důsledky nekritického užívání nových médií, digitálních...
Book
18
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 18, 2017, č. 4, s. 34-35
Annotation: Básně.
Article
19
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 297, 21. 12., s. 16
iDnes.cz [online]. -- 21. 12. 2016
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 40, 16. 2., příl. Magazín Dnes, č. 7, s. 4-9
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou R. Třeštíkovou, mj. o jejím psaní a rodině; foto na titulní straně.
Article