By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 10, 1997, č. 2, 23. 1., s. 2
Annotation: O diskuzích vyvolaných pamfletem S. K. Neumanna Anti - Gide aneb Optimismus bez pověr a ilusí z května 1937 a jeho statí Dnešní Mánes.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 260, 19. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
3
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 7, 16. 11., s. 31
Annotation: Recenze s mezititulky Solo socialistický realismus, Ludvík, nebo Milan? [Kundera], Hostovského špioni [též o J. Škvoreckém], Rudolfinum, Spořilov,...
Article
5
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 19, 2006, č. 2, 19. 1., s. 2; č. 3, 2. 2., s. 2
Annotation: Studie vznikla jako vedlejší produkt výzkumného projektu Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 5, s. 337-352
Annotation: První část studie analyzující pojem či koncept socialistického realismu. Citován L. Štoll.
Article
7
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 11, 2004, č. 3, s. 138-144
Annotation: Recenze, zastavující se podrobněji u osobnosti L. Štolla.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 417-431
Annotation: Druhá, závěrečná část studie analyzující formování konceptu socialistického realismu. Zmíněni níže uvedení.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 7, 7. 4., s. 12-13
Annotation: Studie zabývající se polemikami mezi zastánci a kritiky stalinské kulturní politiky ve třicátých letech, zejm. polemikou J. Nohy s S. K. Neumannem.
Article
10
by Mozejko, Edward
Published Kraków : Universitas, 2001
Annotation: Monografie, s úvodem Przedmowa do wydania polskiego (s. 7-12) a s kapitolami: Pochodzenie realizmu socjalistycznego, Realizm socjalistyczny jako metoda...
Book
11
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 4, s. 96-105
Annotation: Recenze sborníku, resp. úvod k překladu úvodní stati daného sborníku (H. Günter: Totalitní stát jako umělecká syntéza).
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 4, s. 106-118
Annotation: Studie, zviditelňující základní rysy totalitárních uměleckých koncepcí (hyperrealismus, monumentálnost, klasicismus, lidovost, heroismus), včetně...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 4, s. 150-156
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 48, 25. 11., s. 13
Annotation: Studie u příležitosti výstavy v Rudolfinu; k témuž i studie J. Hlaváčka.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 2003, č. 5, 4. 3., s. 2
Annotation: Komentář k diskusnímu pořadu o socialistickém realismu, konaném koncem ledna v divadle Ponec a konferovaném (za podpory zpěvu) M.C. Putnou.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 4, 20. 2., s. 18-19
Annotation: Stať.
Article
18
19
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 16, 2003, č. 1, 9. 1., s. 6
Annotation: Článek v čísle věnovaném socialistickému realismu.
Article
20
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 16, 2003, č. 1, 9. 1., s. 6
Annotation: Stať.
Article