By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 1, leden, s. 29-31
Annotation: Studie se zabývá referátem L. Štolla "Třicet let boje za českou socialistickou poezii", kromě jeho obsahu se zaměřuje především na okolnosti...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 9-10
Annotation: Esej o básnické tvorbě po únorovém převratu v roce 1948, o prostupování komunistického ideologického diskurzu do poetik, o omezování kulturního...
Article
3
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 30, 2018, č. 2, s. 139-146
Annotation: Recenze.
Article
4
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [25]-31
Annotation: Studie se zabývá sexualitou, brutalitou, obscénností a melancholií v literární tvorbě J. Krejcarové.
Article
5
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 22. 7. 2016
Annotation: Recenze na nově vydaný román M. Kundery "Život je jinde".
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [8], říjen, s. [159]-[164]
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 9, s. 58-62
Annotation: Recenze; přípojena báseň (s. 62).
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 2, říjen 1951, s. 50-53
Annotation: Podrobné shrnutí obsahu referátu.
Article
9
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 29, 2017, č. 3, s. 112-118
Annotation: Soubor anotací, mj. na monografii V. Schmarce.
Article
10
11
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 40, 1987, s. [1]
Annotation: Glosa k - dle autora - diletantským vývodům M. Blahynky prezentovaným 4. dubna 1987 v Lidové demokracii - Blahynka zde spojuje základní dílo literární...
Article
12
In: Pampevlk [samizdat]. -- Č. 6, červen 1989, s. 60-63
Annotation: Ukázka z parodického budovatelského románu z prostředí jednotného zemědělského družstva Rozkulakulak.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 300, 25. 12., s. 4
Annotation: Zpráva o udělení cen min. školství 20 českým a 10 slovenským spisovatelům a spisovatelkám. Kromě prorežimních autorů najdeme mezi oceněnými...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 13, 13. 1., s. 2-3
Annotation: Výtah z redakčního článku v sovětském časopisu Kommunist č. 18; s úvodní domácí redakční poznámkou a s mezititulky Individualisace - závazná...
Article
15
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 1, 1951, č. 3, březen, s. 98-106
Annotation: Studie se věnuje aplikaci materialistické teorie odrazu skutečnosti v myšlení (V. I. Lenin) na umění. Jako zásady socialistické estetiky vyzdvihuje:...
Article
16
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 1, 1951, č. 8, říjen, s. 145-148
Annotation: Recenze uveřejněná v 7. čísle časopisu Slavjane za r. 1951.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 5, 30. 1., s. 100-101; č. 6, 6. 2., s. 134-135
Annotation: Literárněteoretická studie inspirovaná výrokem Vítězslava Nezvala během diskuze ve Svazu čs. spisovatelů, že v české literatuře neexistuje...
Article
18
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 2, 1952, č. 1, leden, s. 124-133
Annotation: Studie v úvodu shrnuje vědecké práce týkající se románu Siréna a zasazuje román do kontextu díla M. Majerové, kontextu doby a české literatury...
Article
19
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 2, 1952, č. 1, leden, s. 134-138
Annotation: Předmluva k ruskému překladu "Cesty otevřené" z r. 1951. Rozbor díla.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 48, 27. 11., s. 1148
Annotation: Recenze výboru z básní Jana Nohy.
Article