By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Holmwood, John, 1950-
Published Praha : Filosofia, 2019.
Annotation: Monografie představuje výbor z textů britského sociologa Johna Holmwooda, v nichž reflextuje postavení sociologie jako vědní disciplíny a táže...
Book
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 6. 5. 2012
Annotation: Recenze knihy J. Koska "Právo (n)a předsudek: historické, filozofické, sociálně psychologické, kulturní a právnické souvislosti stereotypů a...
Article
3
by Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá vztahem etiky a spirituality ve filosofickém myšlení prezidenta Masaryka; s Bibliografií (s. 294-301); s resumé v angličtině...
Book
4
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 115-131
Annotation: Studie zkoumá sociální konstrukci prostoru a hranic, zvláště v její raně novověké podobě.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 3, březen, příl. Divadlo a film, s. 8
Annotation: Rozhovor s kulturoložkou I. Řehořovou o její monografii "Kulturní paměť a film".
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [4], duben, s. [25]-[30] ([1]-6)
Annotation: Úvaha o roli intelektuálů ve společnosti.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 2, 12. 2., s. 48-49
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 2, 12. 2., s. 50-53
Annotation: Diskuse nad knihou D. Prokopa.
Article
9
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 27. 5. 2020
Annotation: Článek ze seriálu autoportrétů malých nakladatelství; tentokrát o nakladatelství sociologické, filozofické a politologické literatury Broken...
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 14-15
Annotation: Autor předkládá základní teze marxistické literární kritiky.
Article
11
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 52, 1945/1946, č. 7, květen 1946, s. 302-311
Annotation: Studie si klade otázku po povaze krize moderního člověka, která vedla ke dvěma světovým válkám. Zabývá se Masarykovými názory na vývoj moderního...
Article
12
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 12, 1946, č. 8, s. 381-384
Annotation: Autor uvažuje o možných vědeckých podnětech pro spisovatele.
Article
13
Annotation: Kolektivní monografie badatelů zabývajících se narací a působících v různých oborech - filosofie, literární věda, historie, historická antropologie,...
Book
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 7, 7. 9., s. 72-73
Annotation: Recenze.
Article
15
by Petrusek, Miloslav, 1936-2012
Published Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011.
Annotation: Soubor medailonů českých exilových sociálních vědců (sociologů, historiků, politologů) založený na jejich vlastních výpovědích a ukázkách...
Book
16
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 2, únor, s. 46
Annotation: Medailon.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 7, 5. 2., s. 19
Annotation: Poznámka o knize Tři svíce za budoucnost.
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 19, 11. 9., s. 31
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
19
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 19, 1950, č. [3], s. 74-79
Annotation: Stať se věnuje významu P. Chelčického a drobné šlechty v době husitské revoluce.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 199, 25. 8., s. B6
Annotation: Portrét B. Blažka a biografická poznámka o něm.
Article