By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: ArteActa. -- ISSN 2571-1695. -- Roč. 1, 2018, č. 2, s. 73-80
Annotation: Polemika s konceptem uměleckého výzkumu a úvaha o jeho společenském významu.
Article
2
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 33, podzim, s. 67-70
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 17-25
Annotation: Studie je věnována metodologickému přístupu k autentické literatuře a kresbám židovských dětí.
Article
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 36, 3.-9. 9., s. 62
Annotation: Sloupek o kauze v Českém rozhlase ohledně pořadu "Ahoj! Na počátku byla voda!" s úryvkem z románu A. Hollinghursta, který podle T. Kňourka měl...
Article
6
by Charvát, Jan, 1974-, Kuřík, Bob, 1984-
Published Praha : Togga, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie zkoumá vazby mezi politikou a subkulturami mládeže, jejichž společným tmelem je hudba, a rozebírá genderové vztahy v punkové...
Book
8
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 26. 9. 2012
Annotation: Recenze knihy Kultura jako všelék? : kritika soudobých přístupů.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 16, 1. 8., s. 29
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 38, 23. 9., příl. Kmen, č. 38, s. 3
Annotation: Nad průzkumem kulturních aktivit mladých lidí.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 29-30
Annotation: Recenze.
Article
12
by Homolka, Jakub
Published Praha : Togga : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Humanitních studií, 2016.
Annotation: Monografie interpretuje Patočkovu filozofii v kontextu civilizační analýzy, věnuje se též Patočkově literární pozůstalosti a českým i cizojazyčným...
Book
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 1, leden, příl. Biblio, s. 4
Annotation: Úvaha o současné roli spisovatele.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 6, prosinec, s. 867-869
Annotation: Úvodní komentář k překladu studie G. Johnstona; připojena "Poznámka pro českého čtenáře" od G. Johnstona (s. 869).
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 23, 25. 5. 1960, s. 4
Annotation: Stať o aktuální situaci divadla a divadelnictví na venkově a možnostech na zlepšování.
Article
16
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 3, 2014, č. 9, s. 5-6
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 1, únor, s. 48-71
Annotation: Studie se zaměřuje na dějiny detektivního žánru, jejím cílem však není reformulování „objektivních“ dějin žánru, založených na textostředné...
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 5, 10. 5., s. 18-24
Annotation: Referát z diskuse "Hledání středního proudu. Panelová diskuze o kulturním mainstreamu" (23. 3. 2017, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha).
Article
20
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 3, 2014, č. 10/11, s. 18-19
Annotation: Úvaha o čtení pohádek dětem a jeho možném přežitku.
Article