By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 105, 5. 5., s. 9
Annotation: Ústav pro českou literaturu; o připravované recesní konferenci Hospody a pivo v české společnosti.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 110, 11. 5., s. 9
Annotation: O akci konané 12.-15. 5. v rámci 4. Pražského knižního veletrhu.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 12. 5., s. 2
Annotation: O setkání příznivců jeho díla 29.-30. 4. a výsledcích literární soutěže.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 115, 17. 5., s. 5
Annotation: Referát o akci v rámci 5. mezinárodního týdne knihy v Mnichově.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 121, 24. 5., s. 11
Annotation: Obec spisovatelů; rozhovor s její předsedkyní o plánech Obce.
Article
6
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 128, 1. 6., s. 8
Annotation: Rozhovor s prezidentem exilového PEN Klubu při setkání v severoněmeckém Oldenburgu.
Article
7
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 8, 1994, č. 2, léto, s. 21
Annotation: Referát o konferenci (Brno, 23.-24. března 1994) o exilové literatuře v letech 1948-1989; usp. exilový PEN klub a České centrum PEN.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 22, 2. 6., s. 12
Annotation: K 60. výročí 1. sjezdu sovětských spisovatelů v srpnu 1934 v Moskvě, osobnosti a díle: Ždanov A. A., jeho ohlase mj. u: Aragon Louis, a v: Slovník...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 22, 2. 6., s. 12-13
Annotation: O ohlase mezinárodního týdne Mnichov-Praha konaném 21.-29. 4. (Neue Zürcher Zeitung, 3. 5.); v souboru článků Německá mozaika.
Article
10
In: Česko-bavorské výhledy. -- Roč. 5, 1994, č. 9, týden 19/20, s. 2
Annotation: Německo-česká společnost Josefa Dobrovského pro vědu a umění; o jejím založení v Drážďanech. - Dobrovský Josef.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 138, 13. 6., s. 10
Annotation: Obec moravskoslezských spisovatelů; o valné hromadě konané 11. 6. v Brně.
Article
12
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 136, 10. 6., s. 10
Annotation: O problémech, které má Český literární fond se zámkem na Dobříši.
Article
13
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 3, 5. 1., s. 9
Annotation: Zpráva o založení společnosti a o její plánované činnosti.
Article
14
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 81, 7. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o brněnském kongresu PEN klub konaném ve dnech 23.-24. 3. 1994, zejména o vystoupení Kratochvil Antonín a Rotrekl Zdeněk.
Article
15
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 69, 23. 3., s. 9
Annotation: Zpráva o historii PEN klub.
Article
16
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 4 (109), 1994, č. 260, 5. 11., s. 7
Annotation: Poznámka o protestní akci proti 61. kongresu PEN klubu, svolané: Filip Ota.
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 4 (109), 1994, č. 74, 29. 3., s. 7
Annotation: Zpráva o konferenci PEN klubu konané ve dnech 23.-24. 3. 1994 v Brně.
Article
18
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 85, 12. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o schůzi: Obec spisovatelů.
Article
19
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 98, 27. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o setkání českých a slovenských spisovatelů v Komárně ve dnech 18.-20. 4. 94.
Article
20
In: Brněnský večerník. -- Roč. 4, 1994, č. 94, 13. 5., s. 3
Annotation: Zpráva o večeru věnovaném: Blatný Lev a 1. čísle: Zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena; Mahen Jiří; Společnost Jiřího Mahena.
Article