By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 16. 11. 2019
Annotation: Recenze; video obsahuje záběry České televize z protestů na Albertově a Národní třídě 17. listopadu 1989.
Article
3
by Komárek, Martin, 1961-
Published Praha : Práh, 2019.
Annotation: Fotografická publikace mapuje poslední léta normalizace v Československu až do popřevratových politických událostí zakončených rozdělením...
Book
4
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 6. 7. 2013
Annotation: Zpráva o přípravách divadelní inscenace "Bestie v blázinci aneb Vláda patří do Bohnic".
Article
5
Published Praha : Prakul Production, 2019.
Annotation: Kniha reportáží se věnuje historii vzniku a působení časopisu Studentské listy a jejich kulturnímu a politickému kontextu.
Book
6
Published Litoměřice : Liberec : Praha : Státní oblastní archiv v Litoměřicích ; Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická ; Scriptorium, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie se z historiografického hlediska zabývá německými provinciemi v českých zemích na konci roku 1918 a mapuje roli německého...
Book
7
online
online
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 4, 22. 1.; č. 5, 29. 1.
Annotation: Rozhovor s etnologem P. Janečkem; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2017, č. 26, 26. 6.
Annotation: Recenze.
Article
9
by Junek, Václav, 1950-, Hejna, Tomáš, 1991-
Published Praha : Olympia, 2018.
Annotation: Mononografie se věnuje historii první Československé republiky a analyzuje důsledky politických rozhodnutí jejích politiků; s Jmenným rejstříkem...
Book
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 215, 15. 9., s. 12
Annotation: Autor ve svém komentáři připomíná T. G. Masaryka nejen jako politika, ale především jako občana-intelektuála, který byl schopen (nejen) na...
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 20, 26. 9., s. 5
Annotation: Autor ve svém komentáři s ironickou nadsázkou uvažuje o předvolebních heslech politických stran na billboardech jako o svého druhu "splynutí"...
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 231, 5. 10., s. 11
Annotation: Článek o čes(koslovens)kých prezidentech a též jejich přívlastcích, které vznikly na základě společenské recepce.
Article
13
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 188-197
Annotation: Rozhovor s P. Šustrovou o politických ideálech, o Chartě 77, o V. Havlovi, o polistopadovém vývoji politiky, o neochotě ke společenskému dialogu...
Article
14
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 235, 10. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 41, s. 1
Annotation: Článek obsahuje rozbory šesti knih K. Sýse, ve kterých se vyjadřuje k dění v literatuře a politice v polistopadové společnosti.
Article
16
online
In: Echo24.cz [online]. -- 28. 5. 2018
Annotation: Reakce na nominaci na státní vyznamenání za literaturu pro K. Sýse.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 247, 24. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 43, s. 4
Annotation: Reakce K. Sýse na články J Wiendla a J. Peňáse, kteří reagovali na návrh ocenit jeho tvorbu státním vyznamenáním.
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 20-21
Annotation: Rozhovor s historikem M. Pullmannem o období tzv. normalizace včetně úlohy a významu umění daného období.
Article
19
online
In: Dialogy [samizdat]. -- Roč. 6, [1983], č. 2, s. 107-108
Annotation: Výzva k utváření opoziční struktury polského státu. Autor navrhuje co nejnezávislejší působení ve všech možných oblastech sociálního...
Article
20
online
In: Dialogy [samizdat]. -- Roč. 6, [1983], č. 2, s. 108-109
Annotation: Úvaha o podmínkách, za jakých by měly vznikat obnovené struktury NSZZ Solidarność (po její rozpuštění). Autor klade důraz na individuální...
Article