By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 106, 2019, č. 4, s. 517-519
Annotation: Referát z konference "Broadside Ballads", která byla jedním z výstupů projektu Kramářské písně v brněnských historických fondech.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 7
Annotation: Sloupek o Legendě o sv. Kateřině a také o postavě tety Kateřiny z románu Z. Jirotky "Saturnin".
Article
3
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 27. 1. 2011
Annotation: Článek stručně představuje osobnost a dílo Jana Husa včetně základního dobového kontextu.
Article
4
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 131-147
Annotation: Studie věnovaná problematice přechodu od rukopisných knih k tiskové produkci na přelomu 15. a 16. století.
Article
5
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 153-158
Annotation: Zpráva o objevení fragmentu almanachu E. Etzlauba.
Article
6
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 186-187
Annotation: Referát z konference na téma "Václav Hájek z Libočan na Tetíně"; připojen program konference.
Article
7
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 187-188
Annotation: Referát z konference věnované historickým a vzácným knižním fondům; připojen program konference.
Article
8
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 188
Annotation: Referát z konference u příležitosti zahájení výstavy "in monte Oliveti - Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století" v Regionálním...
Article
9
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 189
Annotation: Referát z workshopu, který se soustředil na mezioborovou analýzu portrétů raně novověkých intelektuálů; připojen program konference.
Article
10
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 4. 1. 2017
Annotation: Stať zaměřená na problematiku literárněhistorické reflexe německojazyčné literatury vzniklé v českých zemích a na literárněvědnou reflexi...
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 20, 26. 9., s. 7
Annotation: Sloupek o hodnocení Čechů a ostatních národností (zejména Němců, resp. Germánů) v tak řečené "Dalimilově kronice".
Article
12
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 22. 3. 2017
Annotation: Text, který J. Lehár napsal v roce 1977 a jehož konečná verze je (asi) z roku 1981.
Article
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 73-77
Annotation: Esej o kázáních A. Koniáše; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
14
In: Labyrint světa a ráj srdce. -- S. [74]
Annotation: Doslov ke komiksovému zpracování uvedeného spisu J. A. Komenského s biografickými poznámkami o původcích; součástí svazku je i text předlohy.
Book Chapter
15
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. 96-98
Annotation: Recenze na monografii J. K. Hona o překladech německých prozaických textů do češtiny v období raného novověku, zmíněn mj. vliv na J. A. Komenského...
Article
16
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 3. 5. 2017
Annotation: Referát o konferenci "Prag in der Zeit der Luxemburger: Literatur, religiöse Ideen und Herrschaftskulturen zwischen Bereicherung und Behauptung", která...
Article
18
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 1/2, s. 45-73
Annotation: Studie věnovaná rozboru českého textu Jakoubka ze Stříbra "Výklad na Zjevenie sv. Jana", který je zaměřen na latinský dobový kontext, především...
Article
19
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 1/2, s. 131-157
Annotation: Studie, dedikována M. Steinerovi.
Article
20
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 1/2, s. 159-198
Annotation: Studie věnovaná srovnání Fundací J. Klatovského a Hájkovy kroniky s důrazem na humanistickou historiografii.
Article