By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 64, 16. 3., příl. Víkend Dnes, č. 11, s. [4]-[8]
Annotation: Článek se věnuje žánru komiksu s důrazem na jeho místo v literatuře (otázka umění a braku) a na specifika českého komiksu.
Article
2
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 28, 2018, č. 7, 1. 7., s. 41-43
Annotation: Rozhovor s V. Chalánkovou o komiksech a knížkách pro děti a o její výtvarné i hudební tvorbě obecně; připojeny stripy a úryvek autorčina...
Article
3
online
Webarchiv
In: Fantasy Planet [online]. -- ISSN 1213-5712. -- 24. 2. 2015
Annotation: Recenze; připojena ukázka.
Article
4
online
Webarchiv
In: Fantasy Planet [online]. -- ISSN 1213-5712. -- 11. 3. 2015
Annotation: Recenze; připojena ukázka
Article
5
by jaz
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 27. 1. 2016
Annotation: Rozhovor.
Article
6
by Kořínek, Pavel, 1981-, Foret, Martin, 1980-, Jareš, Michal, 1973-
Published Praha : Filip Tomáš - Akropolis, 2015.
Annotation: Kolektivní monografie tří autorů představuje teorii komiksu jakožto média a žánru, jeho historii a vřazení do českého kontextu, blíže se...
Book
7
In: Saudek. -- Nestr.
Annotation: Doslov ke knize komiksů Káji Saudka uveřejňovaných v 70. letech na stránkách bratislavských Technických novin (viz rozpis) se mimo ně věnuje...
Book Chapter
8
In: Zen žen. -- S. 219-221
Annotation: Rozhovor s autorkou; s redakční ediční poznámkou (s. 222) a uvedenou glosou ke knižnímu vydání komiksu.
Book Chapter
9
10
online
In: Čítárny [online]. -- 17. 12. 2018
Annotation: Článek představuje J. Ladu jako autora komiksů.
Article
11
online
In: Čítárny [online]. -- 13. 1. 2018
Annotation: Článek pojednává o stripech O. Sekory, které původně vycházely v časopise "Pestrý týden" a v roce 2015 získaly knižní podobu.
Article
12