By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 26
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho celoživotním uvažování o meziválečné (české) avantgardě - zvláště o surrealismu...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 379
Annotation: Úvodní komentář k souboru textů publikovaných ve vzpomínce na nedávno zesnulého M. Jankoviče (s. 380-414).
Article
3
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 21-22
Annotation: Článek se věnuje dvěma momentům teoretického odkazu K. Teiga (obecně estetická koncepce českého meziválečného strukturalismu; svoboda člověka...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 89-102
Annotation: Studie se zabývá charakteristikou narativní struktury v subžánru rodinné ságy. Autor sleduje různé druhy nartivů v dílech T. Manna, J. Galsworthyho,...
Article
5
In: Er(r)go. -- ISSN 1508-6305. -- R. 2015, nr. 30 (1), s. 107-123
Annotation: Studie analyzuje vybrané teoretické přístupy k pojmu "svět" představenému pražskou strukturalistickou školou a rozpracovanému v Doleželově...
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 527-534
Annotation: Studie je věnována korespondenci L. Štolla a O. Suse, mimo jiné proměně v jejich vzájemném vztahu a reflexi dobové politiky a kulturní atmosféry...
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 535-552
Annotation: Otisk vzájemné korespondence z let 1963-1975.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 9, listopad, s. 360
Annotation: Zpráva o Mukařovského studii "K otázce individuálního slohu v literatuře" (Česká literatura, 1958, č. 3).
Article
9
by Sládek, Ondřej, 1976-
Published Praha : Brno : Ústav pro českou literaturu AV ČR ; Host, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie představuje monotematicky koncipovaný slovník klíčových pojmů strukturální literární vědy, strukturální poetiky, strukturální...
Book
10
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 10, červen, s. 838-856
Annotation: Studie o struktuře dramatu a roli dramatického textu v ní, převzato z časopisu "Slovo a slovesnost" (7/1941).
Article
11
by Gierowski, Piotr, 1978-
Published Kraków : Scriptum, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá pražským strukturalismem a dějinami pražského lingvistického kroužku, které zkoumá z globálních, postmodernistických...
Book
12
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 72-87
Annotation: Studie je věnována poslední etapě Mukařovského odborné činnosti, autor rozlišuje tři fáze přístupu Mukařovského k strukturalismu a marxismu.
Article
13
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 14, 2018, č. 3, s. 2-3
Annotation: Glosa připomínající dílo polského sémiotika a strukturalisty M. Głowińského, zmíněna též česká literární reflexe komunistického newspeaku...
Article
14
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 11-22
Annotation: Studie konfrontuje funkcionální a existenciální pojetí umění a literatury.
Article
16
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1982, č. 2, říjen, s. 68-73
Annotation: Článek a nekrolog týkající se úmrtí R. Jakobsona (†18. 7. 1982, Cambridge, Massachusetts): první je překladem z francouzského deníku Libération...
Article
17
In: Dialog [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 5, 5. 2., s. [1]-[26]
Annotation: Esej o divadelní sémiotice různých českých divadel spojených s výraznými režisérskými osobnostmi.
Article
18
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 1, září, s. 114-147
Annotation: Rozbor Zichovy knihy věnované divadelní estetice - klíčového díla, na nějž reaguje divadelní strukturalismu.
Article
19
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [7], září s. 87-98
Annotation: Rozhovor o Němcově publikační činnosti, filozofických tématech, kterými se zabývá - především "svoboda" a "lidská existence".
Article
20
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 8, listopad, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Zpráva informuje mj. o Trávníčkově článku "Stalinská epocha jazykovědy".
Article