By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 4, duben, s. 155-156
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 5, květen, s. 177-185
Annotation: Ukázka stylistického rozboru na příkladu románu M. Majerové "Siréna".
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 5, květen, s. 190-193
Annotation: Shrnutí diskuse z časopisu Voprosy jazykoznanija (1954, č. 4 a 5).
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, s. 321-329
Annotation: Přehled názorů na stylistiku z několika středověkých poetik.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, s. 358-360
Annotation: Tematicky řazený přehled pedagogických a lingvistických článků, mj. informuje o stati Š. Peciara "Prejavy kultu osobnosti v našej jazykovede"...
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 10, prosinec, s. 383-385
Annotation: Autorka popisuje svou zkušenost se slohovou výukou, zvláště při nácviku formulace osobního dopisu.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 10, prosinec, s. 393-396
Annotation: Tematicky řazený přehled pedagogických a lingvistických článků, mj. informuje o Fryčerově studii "Nad českými překlady Verhaerenových básní"...
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 4, duben, s. 154-157
Annotation: Zpráva o semináři pořádaném Ústředním ústavem pro další vzdělávání učitelů a školských pracovníků (Praha, 16.-17. ledna 1957).
Article
9
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 5, květen, s. 199-200
Annotation: Tematicky řazený přehled pedagogických a lingvistických článků, mj. informuje o Admoniho hodnocení strukturní lingvistiky (Voprosy jazykoznanija,...
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 8, říjen, s. 308-310
Annotation: Zpráva z instruktáže pro metodiky českého jazyka (Štiřín, 4.-7. 6. 1957), referáty Šmilauera a Omelky se věnovaly problémům slohové výuky,...
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 8, říjen, s. 316-319
Annotation: Tematicky řazený přehled pedagogických a lingvistických článků, mj. informuje o Doleželově rozboru Otčenáškova románu "Občan Brych" (Naše...
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 1, leden, s. 34-36
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 6, červen, s. 209-219
Annotation: Rozbor Vančurova literárního jazyka a stylu.
Article
14
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 8, říjen, s. 290-299
Annotation: Autor se zabývá především obsahem slohového vyučování a jeho časovým seřazením, rovněž se dotýká problému vhodnosti literárních ukázek...
Article
15
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 8, říjen, s. 318-320
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 9, listopad, s. 343-349
Annotation: Autor vykládá uvedené stylistické postupy na ukázkách z děl českých spisovatelů.
Article
17
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 1/2, leden, s. 44-45
Annotation: Zpráva o druhém čísle patnáctého ročníku, obsahujícím referát o nových stylistických pracích ze SSSR a příspěvek o neznámém dopise B....
Article
18
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 1/2, leden, s. 45
Annotation: Zpráva o třetím čísle patnáctého ročníku informuje především o Doleželově studii "K obecné problematice jazykového stylu".
Article
19
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 5, květen, s. 158-159
Annotation: Stručný portrét sovětského stylistika a lingvisty.
Article
20
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 5, květen, s. 159-163
Annotation: Recenze.
Article