By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 27-29
Annotation: Vzpomínka na první setkání, společné cestování a působení v souboru písní a tanců se Z. Salivarovou.
Article
2
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 39 (7), 1952, č. 11/12, prosinec, s. 285-287
Annotation: Film Zítra se bude tančit všude je skloubením dokumentární práce a zajímavého děje. Pozitivní pokus o vytvoření realistického, kolektivního...
Article
3
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 40 (8), 1953, č. 3, červen, s. 108-114
Annotation: Pracovník Ústředí lidové tvořivosti (ÚLT), Pavel Vavruch, informuje čtenáře o práci ÚLT a spolupráci se Svazem československých spisovatelů....
Article
4
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 41 (9), 1954, č. 3, červen, s. 133-134
Annotation: Recenze nového československého filmu režiséra Josefa Macha "Rodná zem". Podle Křováka se mělo jednat o oslavu slovenského lidu, země, písní...
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 35, 21. 8., s. 18
Annotation: Článek o 70. ročníku divadelního festivalu "Edinburgh Festival Fringe", který i letos hostí přehlídku českých tanečních souborů v rámci...
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 153, 3. 7., s. 9
Annotation: Článek o programu festivalu Rozmarné léto 2018.
Article
7
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 128, 4. 6., s. 4
Haló noviny [online]. -- 4. 6. 2019
Annotation: Článek představuje program kulturně-společenské akce "Rozmarné léto" (9. 6. 2019, Háj ve Slezsku).
Article
8
In: Moderní divadlo. -- ISSN 2571-1423. -- Roč. 13, 2018/2019, č. 3, leden/únor 2019, s. 16-17
Annotation: Vzpomínky na spisovatelku Z. Salivarovou, s níž se autorka seznámila v Československém souboru písní a tanců; připojena biografická poznámka...
Article
9
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 42 (10), 1955, č. 4, 29. 8., s. 182-184
Annotation: Recenze nového časopisu "Lidová tvořivost", který vznikl rozdělením původního periodika "Lidová tvořivost" na dva časopisy - "Lidová tvořivost"...
Article