By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 8, 1997, č. 10, 23. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor s autorem.
Article
2
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 57, 8. 3., s. 19
Annotation: Nekrolog.
Article
4
Published Praha : Libri : Národní divadlo, 2004.
Book
5
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Theatralia. Řada teatrologická (Q). -- Roč. 53, 2004, č. 7, s. 35-39
Annotation: Studie o historickém vývoji teorie divadla a dramatu ve světovém i českém kontextu.
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 17, 2006, č. 2, červen, s. 62-63
Annotation: Referát o konferenci konané 21. 2. 2006 na Filosofické fakultě UK k osmdesátinám Fr. Černého.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 8, 16. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o besedě s autorem o jeho knize v Divadelním ústavu 21.3.
Article
8
Annotation: Sborník z 3. ročníku mezinárodního sympozia mladých teatrologů, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
9
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 3, září, s. 3-8
Annotation: Studie.
Article
10
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 10, 1999, č. 3, září, s. 61-62
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 10, prosinec, Recenzní příloha, s. XV-XVI
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 3. 4., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 8, 1997, č. 1, březen, s. 12-24
Annotation: Studie; otištěna z rukopisu.
Article
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 13, 28. 6., s. 6
Annotation: O edicích divadelních her v 60. let a výzva k zpracování současné divadelní bibliografie; k článku šifry Št (=Štěpánek Bohuš), DN, č....
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 41, 2. 11., s. 10
Annotation: Fejeton o nejčastějších prohřešcích překladatelů, zejména dramatické literatury (s příklady z vlastní zkušenosti překládaného dramatika).
Article
17
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 276, 24. 11., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 5, 1994, č. 5, s. 26-48
Annotation: Záznam besedy, jíž se účastnili mj. Kraus Karel, Steigerwald Karel, Fischerová Daniela, Mazáčová Barbara, Uhde Milan, Topol Josef, Königsmark...
Article
20
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 3, 1993, č. 161, 15. 7., s. 10
Annotation: Zpráva o přechodu: Kabinet pro studium českého divadla z Akademie věd do Divadelního ústavu.
Article