By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 130, říjen, s. 14
Annotation: Nekrolog slovenského teatrologa, nositele Ceny Karla Čapka L. Lajchy.
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [2], únor, s. [68]-[75] [1]-8
Annotation: Úvaha o kultuře a zodpvědnosti, reagující na referát teatrologa M. Lukešeo budapešťském mezinárodním Kulturním fóru.
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 15, 18. 9., s. 11
Annotation: Úvaha o konferenci "Perspektivy teatrologie 2", která se konala v Olomouci (17.-18. 5. 2018). Autor si všímá změn, které v teatrologii jako oboru...
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 21, 11. 12., s. 10
Annotation: Vzpomínka na zesnulého J. Kovalčuka a na jejich společné působení v HaDivadle.
Article
5
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 3, s. 102-109
Annotation: Autor stati reflektuje příspěvky přednesené na konferenci Perspektivy teatrologie 2 (17.-18. 5., Olomouc) a zamýšlí se nad současným divadelním...
Article
6
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 131-132
Annotation: Nekrolog za slavistou a teatrologem J. Pelikánem.
Article
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 2, s. 67-83
Annotation: Rozhovor o jeho vztahu k divadlu a o jeho profesní kariéře; připojena bio-bibliografická poznámka J. Štefanidese.
Article
8
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 1, s. 52-59
Annotation: Esej, ve kterém se autorka zamýšlí nad teoretickým pojetím pojmu "postdramatické divadlo" H.T. Lehmanna.
Article
9
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 1, s. 77-89
Annotation: Rozhovor s P. Pavlovským o jeho dětství, vztahu k divadlu a jeho bohatém profesním životě; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
10
online
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 34, 2020, č. 1, s. 47
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 275, 27. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor s teatrologem a šéfredaktorem časopisu Svět a divadlo K. Králem o událostech listopadu a prosince roku 1989, o účasti divadelníků v...
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Orientace, s. 24
Annotation: Recenzní glosa.
Article
13
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 30, 2019, č. 2, s. 89-110
Annotation: Rozhovor s V. Štěpánem o jeho dětství, studiu na univerzitě, práci v Divadelním ústavu a Ústavu pro českou literaturu, o jeho působení v Divadelním...
Article
14
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 30, 2019, č. 2, s. 117-120
Annotation: Reportáž z konference "Perspektivy teatrologie 3" (15.-17. 5. 2019).
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 17, 14. 4., s. 19
Annotation: Recenzní glosa.
Article
16
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+136, 2020, č. 3, s. 137-140
Annotation: Nekrolog.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 26, 15. 6., s. 8
Annotation: Článek o J. Voskovcovi, kterého v rozhlasovém pořadu "Portréty", odvysílaném na ČRo Plus 25. 6. 2020, připomněl teatrolog a divadelní kritik...
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 107, 8. 5., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 7, 2. 4., s. 11
Annotation: Nekrolog.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 29, 17. 7., s. 5
Annotation: Medailon L. Páleníčka k jeho padesátinám.
Article