By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 307-309
Annotation: Glosa k televiznímu reprízování filmů F. Čápa "Babička" (z roku 1940) a "Jan Cimbura" (z roku 1941) s přesahem k úvaze o kontextu doby okupace.
Article
2
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 3, s. 81-87
Annotation: Úvahová poznámka rozvíjená nad Felliniho filmovým opusem; televize je parabolou moderního života, v němž je doslova pár existenciálních vzmachů...
Article
3
by Kopal, Petr, 1975-
Published Praha : Casablanca : Ústav pro studium totalitních režimů ČR, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie zkoumá vztah propagandy a filmu; s resumé v angličtině (s. 363-364); s medailony autorů (s. 365-367); se Seznamem vyobrazení...
Book
4
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 2. 9. 2017
Annotation: Článek se věnuje podzimnímu programu kanálu ČT art, který bude změřen mj. na výročí vzniku Divadla Husa na provázku a Divadla na Vinohradech.
Article
5
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 15, 2016, č. 120, září, s. 10-13
Annotation: Rozhovor s V. Kriglem o nakladatelství, čtenářství, dceři a televizním vysílání.
Article
6
online
In: Agentura Beat Nebeat [samizdat]. -- Roč. 8, 1976, č. 6, 21. 6., s. 7-8
Annotation: Článek o vystoupení Banjo Bandu Ivana Mládka, o jeho jednotlivých členech a hudební tvorbě s ukázkou písňových textů; u textu "Ó sole mio"...
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 10. 1., s. 18
Annotation: O dvou nových scénářích J. Hubače, které bude natáčet Z. Zelenka: Polední žár, inspirovaný novelou P. Quentina Mé dvě ženy, a třídílný...
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 12, 2. 4., s. 11
Annotation: Recenze knižního vydání scénáře televizního seriálu.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 170-171
Annotation: Autor reaguje na článek "J-r", uveřejněný v časopise Plamen (č. 5, 1960), a zastává názor, že význam kritiky je velice podstatný také v oblasti...
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 4, 5. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 184, 8. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 32, s. 2
Annotation: Poznámka o před dvaceti lety zrušeném televizním pořadu Nedělní chvilka poezie a o úloze básní v médiích.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 86-90
Annotation: Autorka se zamýšlí nad fenoménem televize a nad jejími možnými negativními dopady - také např. v souvislosti s literaturou, resp. s postavením...
Article
13
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 21, 2012, č. 3, s. 13-16
Annotation: Soubor medailonů; mj. níže uvedených spisovatelů a žurnalistů.
Article
14
In: Chrudimský vlastivědný sborník. -- ISSN 1214-6048. -- Sv. 15, 2011, s. 61-140
Annotation: Přehledová studie mapující vztah lokalit v chrudimském regionu k filmové a televizní tvorbě. V přehledu abecedně řazeném podle názvů lokalit...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 18, 2. 5., s. 7
Annotation: O výhledech spolupráce před zahájením pravidelného televizního vysílání.
Article
16
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV. +121, 2005, č. 7/8, s. 292-297
Annotation: V kapitolce O knihe píše autorka o nabídce knihkupců, čtení, I. Chaunovi, popularitě (M. Viewegh, B. Nesvadbová), nezájmu slovenského čtenáře...
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 33, 15.-21. 8., s. 21
Annotation: Poznámka u příležitosti televizního medailonu K.K. v cyklu Kam zmizel ten starý song, vysílanému 21. 8. 2005.
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 37, 15. 9., s. 63
Annotation: Rozhovor o televizním pořadu.
Article
19
In: Konec velkých prázdnin. -- s. 666
Annotation: Poznámka ke vzniku knihy a stejnojmenného televizního seriálu.
Book Chapter
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 234, 6. 10., příl. Salon, č. 438, s. 2
Annotation: Fejeton o televizních seriálech.
Article