By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 30, 5. 2., s. 4
Haló noviny [online]. -- 4. 2. 2020
Annotation: Článek o konání výstavy "KOMenský v KOMiksu" (31. 1. - 31. 12. 2020), kterou připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského...
Article
2
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 13, 25. 4., s. 3
Annotation: Medailon k výročí úmrtí kazatele a teologa M. Lupáče Oujezdského.
Article
3
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 15, 16. 5., s. 4
Annotation: Medailon autora "Biblického slovníku" A. Novotného.
Article
4
In: Čtverec [samizdat]. -- Roč. [1], 1980, č. [1], s. 22-48
Annotation: Článek o důsledcích volby kardinála K. Wojtyły na papeže pro vývoj katolické církve. Text obsahuje také portrét Wojtyły jako krakovského...
Article
5
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 86, 2019, č. 1, leden, s. 29-30
Annotation: Vzpomínka na M. Balabána.
Article
6
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 86, 2019, č. 1, leden, s. 27-29
Annotation: Kázání u příležitosti pohřbu M. Balabána.
Article
7
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 86, 2019, č. 1, leden, s. 17-18
Annotation: Dopis M. Balabánovi u příležitosti jeho 80. narozenin; datováno: 4. září 2009.
Article
8
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 29, 2018, č. 48, 27. 11. - 3. 12., příl. Perspektivy, č. 48, s. [7]
Annotation: Portrét teologa, publicisty, překladatele a organizátora exilového kulturního života V. Neuwirtha u příležitostí 20. výročí od jeho úmrtí.
Article
9
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 229-231
Bubínek Revolveru [online]. -- 22. 10. 2018
Annotation: Recenze .
Article
10
11
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 86, 2019, č. 4, prosinec, s. 47
Annotation: Medailon.
Article
12
online
Webarchiv
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 74, 2012, č. 12, prosinec, s. 16-17
Annotation: Medailony významných členů rodiny Kischů.
Article
13
Published Praha : vydaly Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v NLN, 2019.
Annotation: Katalog výstavy se věnuje uměleckým sbírkám biskupa, sběratele knih a děl výtvarného umění Emanuela Arnošta z Valdštejna; s Prameny a literaturou...
Book
14
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 33, 1997, č. 2, březen/duben, s. 27
Annotation: Medailon teologa R. D.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 16, 9. 4., s. 9
Annotation: Medailon ke 100. výročí narození A. Opaska.
Article
16
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [17], 1950, č. 3, 25. 3., s. 95-96
Annotation: Zpráva o zimní konferenci AY v Příchovicích.
Article
17
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [17], 1950, č. 5, 25. 5., s. 133-134
Annotation: Zpráva o 100letém výročí úmrtí Jiřího Palkoviče, slovenského duchovního a spisovatele.
Article
18
19
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [19], 1952, č. 8, 31. 10., s. 230-234
Annotation: Autor ve své stati přibližuje život a dílo F. Linharta, který se právě dožil 70 let.
Article
20
In: Věstník České akademie věd a umění. -- ISSN 1802-5765. -- Roč. 58, 1949, č. [1], s. 5-13
Annotation: Stať o J. Štěknovi.
Article