By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 13, 16. 1., s. 18
Annotation: Poznámka k vydání multimediální encyklopedie, obsahující elektronický přepis publikací zpracovaných Ústavem pro českou literaturu a dalších...
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 6.-12. 1., s. 4
Annotation: Recenze souboru studií z 60. - 70. let (rukopisný název Čtrnáct studií o baroku našem a cizím).
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 12, 15. 1., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 15. 1., s. 6
Annotation: Polemika s článkem J. Malury O baroku diletantsky i zasvěceně (LtN, č. 48/1996), zvažujícím hodnotu prací A. K. o baroku. Datováno Mnichov, 6....
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 16, 20. 1., s. 11
Annotation: O encyklopedii vydané na CD ROM za spolupráce ÚČL AV ČR s firmou Infinity.
Article
6
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 13, 16. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 6, 1997, č. 3, 4. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor s členem výboru SZS o setkání plzeňských literárních vědců, kritiků a zástupců SZS koncem r. 1996.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 32, 7. 2., s. 18
Annotation: Komentář k vydání multimediální encyklopedie; s citací vyjádření pracovníků ÚČL, podílejících se na jeho přípravě.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 39, 15. 2., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 29. 1., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 5. 2., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 44, 21. 2., s. 18
Annotation: Komentář k vydání.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 16-17
Annotation: Polemika mezinárodního PEN klubu s přetištěným článkem J. Holého (Kritická příloha Revolver Revue č. 2), v němž J. Holý kritizoval knihu...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 1, 4
Annotation: Článek o literatuře a literární vědě na internetu.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article