By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2, 2002. Prague Studies in English, sv. 23. -- ISSN 1801-8858. -- R. 2004, s. 29-36
Annotation: Příspěvek z uvedené konference se zabývá vztahem originálu a překladu, zejména tzv. třetím textem, tvořeným jazykovými i kulturními rozdíly...
Article
4
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 73, 2004, č. 3, s. 291-296
Annotation: Studie.
Article
5
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 73, 2004, č. 3, s. 341-342
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 73, 2004, č. 3, s. 357-358
Annotation: Recenze.
Article
7
by Uličný, Miloslav, 1942-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2005.
Annotation: Dějiny překladů literárních děl ze španělštiny do češtiny od počátků do současnosti (1838-2003), s úvodem Introducción (s. 9-16) a mj....
Book
8
by Kundera, Milan, 1929-
Published Brno : Atlantis, 2006.
Annotation: Dva kafkovské eseje: Kastrující stín svatého Garty (s. 7-32, česky poprvé in: Host 16, 2000, č. 4, viz zázn. č. 25425); Překlad jedné věty...
Book
9
Annotation: Sborník studií frekventantů a absolventů doktorského studia filosofie výchovy na Pedagogické fakultě UK a dalších odborníků (též z řad učitelů),...
Book
11
Published Jinočany : H & H Vyšehradská, 2003
Annotation: Dotisk sborníku translatologických studií (rozpis viz 1. vyd., 1994) je rozšířen pouze o oddíl: Doplnění bibliografie domácí translatologie...
Book
12
In: Rossica Olomucensia. -- ISSN 0139-9268. -- Sv. 39, 2000, s. 7-8
Annotation: Jubilejní medailon.
Article
13
In: Othello. -- s. 155-168
Annotation: Translatologická studie.
Book Chapter
14
by Šabić, Marijan, 1974-
Published Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2002
Annotation: Studie, s kapitolami: Uvod, Šenoa i Erben, Stih Erbenovih balada, Šenoina verzifikacijska načela, Vrzifikacija Šenoovih prepjeva Erbenovih balada,...
Book
15
Published Praha : Mezera, 2006
Annotation: Příručka - ročenka nabízející souhrn teoretických rad a praktických odkazů na konkrétní nakladatelství, redakce tištěných i virtuálních...
Book
16
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 82, 2000, č. 1, s. 47-49
Annotation: Recenze sborníku z 6. lipské konference o překladu a tlumočení; s přejhledem příspěvků.
Article
17
In: Wiener Slavistisches Jahrbuch. -- ISSN 0084-0041. -- Band 47, 2001, s. 277-280
Annotation: Recenze osmého svazku brněnského sborníku Litteraria humanitas věnovaného K. Kardyni-Pelikánové a obsahujícího též příspěvky z uvedené...
Article
18
20
by Hrdlička, Milan, ml., Koli, František, 1947-, Lepilová, Květuše, 1933-, Svoboda, Tomáš
Published Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 1999.
Annotation: Translatologický sborníček, mj. s uvedenými příspěvky.
Book