By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 47, 19. 11., s. 19
Annotation: Rozhovor se scenáristkou, spisovatelkou, lektorkou tvůrčího psaní a ředitelkou literární agentury Mám talent M. Dočekalovou.
Article
2
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 27. 5. 2019
Annotation: Fejeton o literární tvorbě a psaní obecně.
Article
3
In: Antagon [samizdat]. -- Č. 21, 1983, s. 20-24
Annotation: Esej o esejích v kontextu moderní románové tvorby.
Article
4
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 1, 15. 1.
Annotation: Zpráva o konání seminářů tvůrčího psaní spojených s literární soutěží Skrytá paměť Moravy.
Article
5
online
In: MFantasy [online]. -- ISSN 1802-1271. -- 1. 4. 2016
Annotation: Rozhovor s T. Matouškovou o psaní a jejím románu "Vílí kruhy".
Article
6
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 28. 1. 2013
Annotation: Rozhovor o Kalendově literárním díle, inspiračních zdrojích a způsobu psaní; mj. též o kurzech tvůrčího psaní.
Article
7
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 11, 13. 3., s. 4-5
Annotation: Rozhovor s lektorem tvůrčího psaní R. Nekudou; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 4, duben, s. 139-143
Annotation: O přizpůsobení slohové výuky studentům odborných škol, na nichž autor vyučuje od roku 1951.
Article
9
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 30. 1. 2018
Annotation: Recenze na soubor povídek "Doba obalová", který sestavila D. Emingerová s účastníky kurzu tvůrčího psaní.
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 3, březen, s. 83-86
Annotation: Autor líčí, jakým způsobem ve svých hodinách rozvíjí v žácích smysl pro pravdivost slohu (se závěrečnou poznámkou redakce).
Article
11
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 7, 20. 7.
Annotation: Komentář k 12. ročníku literární soutěže "Skrytá paměť Moravy".
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 6, září, s. 180-183
Annotation: Reakce na článek J. Kopeckého (Český jazyk, 1953, č. 3).
Article
13
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 3, duben, s. 71-78
Annotation: Zpráva o tématech zadávaných k slohovým pracem a úvaha o jejich přiměřenosti věku žáků.
Article
14
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 7, říjen, s. 204-210
Annotation: Úvaha o souvislosti mezi literárním popisem a lidským vnímáním.
Article
15
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 1, 15. 1.
Annotation: Zpráva o seminářích tvůrčího psaní "Krocení literární múzy", které pořádá Památník jako doprovodný program 13. ročníku soutěže Skrytá...
Article
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 11, 11.-17. 3., s. 64
Annotation: Rozhovor s lektorem tvůrčího psaní a spisovatelem R. Nekudou, mj. o jeho knize "Příběhostroj".
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 61, 13. 3., s. 10
Annotation: Článek o chystaném autorském čtení absolventů kurzů tvůrčího psaní vedených D. Emingerovou podle metod A. Lustiga.
Article
18
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 3, 11. 3.
Annotation: Zpráva o průběhu seminářů tvůrčího psaní a výzva k účasti v literární soutěži pro mládež, kterou pořádá Památník písemnictví...
Article
19
by Nekuda, René, 1986-
Published [Hrušovany u Brna] : U Veverky, [2017].
Annotation: Zápisník je pomůckou k rozvoji kreativity obsahující úkoly k procvičování tvůrčího psaní a k rozvíjení fantazie; s autorovou předmluvou...
Book
20
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 53, 15.-17. 3., příl. Ego!, roč. 5, č. 11, s. 28-29
Ego!. -- 15. 3. 2019
Annotation: Soubor recenzí a anotací.
Article