By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 203, 1. 9., příl. Víkend, č. 35, s. 4-7
Annotation: Článek o ideologických úpravách ve školních učebnicích, mj. zmíněn E. Štorch a K. H. Mácha.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, s. 335-338
Annotation: Článek sleduje, nakolik je problematika slovní sémantiky zastoupena v učebnicích českého jazyka a ve vědomostech samotných žáků.
Article
3
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 9, s. 145-146
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 8, říjen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury (připojen též soupis mimočítankové četby vydané Státním pedagogickým...
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 1, leden, s. 29-30
Annotation: Hodnocení učebnice z hlediska Stalinových prací o jazykovědě.
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 5, červen, s. 137-142
Annotation: Výňatky z parlamentní řeči ministra školství.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 1, leden, s. 1-6
Annotation: Metodické poznámky k učebnicovému výkladu.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 5, květen, s. 161-171
Annotation: Studie nabízí přehled Komenského učebnicové tvorby.
Article
9
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 225, 21. 11., s. 3
iHned.cz [online]. -- 21. 11. 2018
Annotation: Článek se věnuje prodeji nakladatelství Fraus.
Article
10
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 218, 19. 9., s. 28
Novinky.cz [online]. -- 21. 9. 2019
Annotation: Rozhovor K. Farné s autorkou knihy "ABCZ aneb H jako Havel" D. Šedivé.
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 3, březen, s. 108-114
Annotation: Úvaha o funkci, jakou má reprodukování obsahu učebnic žáky: "Rozeznati bezmyšlenkovité odříkávání textu od promyšlené reprodukce není...
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 9/10, prosinec, s. 327-336
Annotation: Podrobná zpráva podává strukturovaný obraz dobové výuky slohu.
Article
13
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 12, říjen 1952, s. 374-378
Annotation: Rozbor učebnice od brněnských učitelů.
Article
14
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 23, 1986, s. [1]
Annotation: Článek o básni I. Skály, v níž se básník vyznává z obdivu k základní stalinistické příručce "Dějiny VKS(b)", která už se ovšem dlouho...
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 3, březen, příl. Biblio, s. 16
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 57, 7. 3., s. 4
Annotation: Článek o výstavě "Komenského Orbis Pictus pohledem Václava Sokola" věnované výtvarnému pojetí této učebnice (od 5. 3. 2020, Beroun).
Article
17
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 20-21
Annotation: Článek o vyobrazení J. A. Komenského v učebnicích pro děti u příležitosti 350. výročí jeho úmrtí; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 11, 22. 12. 1945, s. 3
Annotation: Anketa mezi personálem českých knihkupectví o nejžádanějších a nejnedostatkovějších knihách - těmi byly především učebnice, překladové...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 468-471
Annotation: Článek o versologické učebnici J. Hrabáka u příležitosti 100. výročí jeho narození; mj. zmíněn vliv strukturalismu a J. Mukařovského.
Article