By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 6-7
Annotation: Kritika zpracování otázek z dějin české literatury.
Article
2
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 3, 1993, s. 284-285
Annotation: Recenze "slovníku medievistiky"; též o zařazení bohemikální tematiky.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 20, 25. 5., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 21, 1. 6., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 130, 3. 6., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 3, listopad 1993, s. 152-153
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Ikarie. -- ISSN 1210-6798. -- R. 1994, č. 5, květen, s. 54-55
Annotation: Poznámka k právě dokončenému Slovníku českých SF autorů. Seznam autorů s výzvou čtenářům o doplnění jejich biografických údajů.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 11, 2. 6., s. 2
Annotation: O cca. dvacetistránkových spisovatelských medailónech, slovníkových heslech a literárněhistorických statích vycházejících v nakladatelství...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 25, 23. 6., s. 7
Annotation: Slomek Jaromír; polemika autorek učebnice s jeho kritikou. Následuje stanovisko kritika J. S. Ve své recenzi. V rubrice Zasláno.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 149, 25. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 44, 1993/1994, č. 5/6, s. 143-144
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 139, 14. 6., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 28, 3. 2., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 89, 23. 3., s. 9
Annotation: Recenze 1. sešitu slovníku.
Article
16
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 91, 19. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 97, 26. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 136, 10. 6., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 6, s. 205-206
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 6, s. 207-208
Annotation: Recenze.
Article