By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 17, 21. 1., s. 18
Annotation: Zpráva.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 2
Annotation: Zpráva s výčtem oceněných.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 20, 24. 1., s. 13
Annotation: O udělení ceny P. K. občany německého města Kasselu (za jeho činnost pro česko - německé porozumění).
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 19, 23. 1., s. 18
Annotation: Zpráva.
Article
5
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 3, 4. 1., s. 13
Annotation: Vyhlášení soutěže pro mladé autory (15 - 19 let) o Literární cenu Vladimíra Vokolka 1997 děčínským městským úřadem, městskou knihovnou...
Article
6
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- R. 1997, s. 15
Annotation: Referát o projektech na podporu vydávání knih pro děti.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 7
Annotation: Úvaha o možnosti objektivního zhodnocení literatury, v druhé části pokračování ve sporu s J. Macháčkem (Tvar 8, 1997, č. 1, s. 2), tentokrát...
Article
9
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 2. 2., s. 8
Annotation: Komentář k otištěné básni F. Gellnera; připojena zpráva o ocenění díla I. Slavíka Cenou Jana Zahradníčka. Poprvé cenu obdržel r. 1985 Ivan...
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 37, 13. 2., s. 18
Annotation: Přepis Hrabalova projevu, předneseného při převzetí italské literární ceny.
Article
11
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 18, 22. 1., s. 11
Annotation: Zpráva o rozhodnutí Společnosti občanů německého města Kassel udělit cenu 28. 9. 1997.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 25, 30. 1., s. 10
Annotation: Zpráva o udělení ceny za vynikající výsledky v oblasti umělecké kritiky a kritické publicistiky ve Viole 28. 1.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 39, 15. 2., s. 10
Annotation: O obnovené tradici Popelce umělců (1996) a účasti spisovatelů na něm.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., příl. Na kulturu, s. 14
Annotation: O programu nadace; se seznamem dotovaných cen (literárních, překladatelských, divadelních a jiných) a časopisů.
Article
16
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6.-12. 2., s. 5
Annotation: O chystaném programu.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 65, 18. 3., s. 11
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení Ceny za evropské porozumění.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 67, 20. 3., příl. Salon, č. 12, s. 2
Annotation: Cenu udělila městská rada západoněmeckého města Osnabrücku za jeho snahy o česko-německé smíření.
Article
19
20
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 70, 24. 3., s. 13
Annotation: Zpráva o udělení ceny v rámci Lipského knižního veletrhu.
Article