By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 5, 20. 1., s. 8
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu ČRo Vltava "Víkendová příloha", jehož součástí bude 1. 2. 2020 též debata literárního teoretika a kritika...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 145-169
Annotation: Studie věnovaná problémům literatury generované prostřednictvím umělé inteligence se zabývá českými, slovenskými i světovými projekty strojového...
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 16-17
Annotation: Článek o K. Čapkovi a jeho vizionářství ohledně robotů a jejich "podmaňování si" lidí, což se, do určité míry, děje i dnes mj. v souvislosti...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 19. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 7, 2015, n. 4, s. 64-77
Annotation: Studie se věnuje žánru sci-fi a problematice modelování představ západní kultury na přelomu 20.-21. století o tom, jak funguje lidská mysl a...
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 78, 1. 4., příl. Česká pozice, s. [13]-14
Annotation: Esej o dopadu robotizace a umělé inteligence na ekonomiku. V první části se autor zabývá dílem K. Čapka.
Article
7
online
In: Ječmínek [samizdat]. -- [Roč. 7], 1987, [č. 3], listopad, s. 3-8
Annotation: Úvaha ve formě dopisu o přírodě, umělé inteligenci, počítačích, ontologii, orloji, člověku a redukovatelnosti.
Article
8
by Boden, Margaret A., 1936-
Published Oxford : Oxford University Press, 2016.
Annotation: Monografie se věnuje konceptu umělé inteligence, který podněcuje filosofické debaty týkající se povahy mysli, inteligence a jedinečnosti lidských...
Book
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 3, 19. 3., s. 83-87
Annotation: Studie zabývající se možnostmi uplatnění nových médií a technických vymožeností obecně v knihovnách.
Article
10
In: Robot 100 : sto rozumů. -- ISBN 978-80-7592-062-1. -- S. 118-121
Annotation: Úvaha o robotech z Čapkova dramatu "R. U. R.", o organizaci stejnojmenné firmy a právním ošetření problematiky autonomní umělé inteligence nabízí...
Book Chapter
11
In: Robot 100 : sto rozumů. -- ISBN 978-80-7592-062-1. -- S. 131-139
Annotation: Příspěvek popisuje svět divadelní hry "R. U. R." na základě její recepce a v kontextu žánru vědecko-fantastické literatury.
Book Chapter
12
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 3. 10. 2016
Annotation: Zprávy z aktuálního literárního dění; mj. ke sporu spisovatelů s firmou Google kvůli využití jejich děl při vývoji umělé inteligence.
Article
13
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 19. 5. 2016
Annotation: Komentář k robotické poezii a ke smyslu strojového umění.
Article
14
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 13. 5. 2019
Annotation: Zprávy o aktuálním literárním dění; mj. o aplikaci společnosti Google generující poezii za pomoci umělé inteligence (Poem Portraits).
Article
15
Published Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2020.
Annotation: Publikace vydaná ke stému výročí užití slova "robot" obsahuje původní znění prvního vydání dramatu K. Čapka "R. U. R." z roku 1920 a texty...
Book
16
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 9. 1., příl. Scéna, s. 10
iDnes.cz [online]. -- 9. 1. 2021
Annotation: Zpráva o chystané divadelní hře, která je napsána umělou inteligenci.
Article
17
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2020, č. 139, prosinec, s. 7-9
Annotation: Rozhovor s informatikem R. Rosou z Matematicko-fyzikální fakulty UK o dramatu K. Čapka "R. U. R.", na jehož základě spolu s T. Studeníkem přišli...
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 23
Annotation: Recenze na výbor próz a esejů "Robot 100 : sto rozumů", vydané spolu s dramatem K. Čapka "R.U.R." u příležitosti stého výročí prvního uvedení...
Article
19
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 35, 11. 2., příl. Salon, č. 1212, s. 16
Salon. -- 18. 2. 2021
Annotation: Rozhovor s jedním z autorů projektu Digitální spisovatel o tom, zda umělá inteligence může psát krásnou literaturu.
Article
20
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 187, 25.-28. 9., příl. Proč ne?!, září, s. 52-[53]
Proč ne?!. -- 25. 9. 2020
Annotation: Článek o divadelní hře, která vzniká u příležitosti 100. výročí premiéry dramatu "R.U.R" K. Čapka a je psána umělou inteligenci.
Article