By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [2], únor, s. 8-9
Annotation: Fejeton z ledna 1984, v němž autor zmiňuje Orwella a jeho knihu "1984", a vyjadřuje se negativně k emigraci.
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 4, s. 203
Annotation: Fejeton o kulturní práci na okrese a o možnostech, jež mladý talentovaný umělec v této době k veřejnému vystupování měl; připojena biografická...
Article
3
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 3-6
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Všecky krásy světa".
Article
4
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 6-8
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Ze života avantgardy".
Article
5
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 18-19
Annotation: Vzpomínka Z. Lorence na K. Teiga.
Article
6
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 20-21
Annotation: Vzpomínka J. Řezáče na K. Teiga.
Article
7
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 16
Annotation: Úryvek ze studie věnované K. Teigovi.
Article
8
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 438-441
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Zebra [samizdat]. -- Č. 1, červen 1978, s. 29
Annotation: Zpráva o konání mezinárodního setkání umělců pod heslem " I Am" ve varšavském klubu Riviera-Remont v dubnu 1978. Autor zohledňuje také otázku...
Article
10
online
Webarchiv
In: Fanzine [online]. -- ISSN 1805-1111. -- 22. 5. 2016
Annotation: Recenze; připojena biografická poznámka.
Article
11
by Vašš, Martin, 1983-
Published Bratislava : Marenčin PT, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá uměleckou bohémou v Bratislavě mezi lety 1938-1945 a problémem zániku kontinuální a autentické modernistické umělecké...
Book
12
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 21. 10. 2018
Annotation: Zpráva o předání Státních cen a o odmítnutí přijetí cen J. Hájíčkem a rodinou E. Schorma; připojen videorozhovor s R. Auerem.
Article
13
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 9. 6. 2019
Annotation: Zpráva o konání výstavy "Boudník" v Moravské galerii v Brně.
Article
15
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 20. 6. 2016
Annotation: Recenze komiksu.
Article
16
by Timo
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 4. 5. 2018
Annotation: Přetisk tří básní; připojen krátký medailon.
Article
17
In: Středočeský vlastivědný sborník. -- ISSN 0862-2043. -- Sv. 36, 2018, s. 54-69
Annotation: Stať o letoviscích obývaných umělci a vědci, vlivu pobytů na jejich práci a přispění osobností na rozvoj daných míst.
Article
18
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 42, 1987, s. 2
Annotation: Recenze Hořcovy básnické knížky připsané památce českého malíře a rytce V. Hollara; s připomínkou edičních peripetií provázejících...
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [4], duben, s. 16-21
Annotation: Rozhovor s propuštěným vězněm V. Havlem o politice a kultuře v Československu, politických vězních a silné podpoře, která mu byla poskytnuta,...
Article
20