By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 295, 20. 12., s. 9
Annotation: Referát o výstavě "Devětsil 1920-1931", jež probíhá v Galerii hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu.
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 50, 12. 12., s. 59
Annotation: Zpráva o výstavě "Devětsil 1920-1931" v Domě U Kamenného zvonu v Praze.
Article
3
Annotation: Kolektivní monografie vydaná k stoletému výročí založení německé moderní umělecké a průmyslové školy Bauhaus, se populární formou zabývá...
Book
4
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 1-2
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Podoby a předobrazy".
Article
5
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 6-8
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Ze života avantgardy".
Article
6
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 8-13
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Teigovy čáry".
Article
7
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 18-19
Annotation: Vzpomínka Z. Lorence na K. Teiga.
Article
8
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 19-20
Annotation: Vzpomínka E. Bondyho na K. Teiga.
Article
9
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 20-21
Annotation: Vzpomínka J. Řezáče na K. Teiga.
Article
10
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. [268]-[272]
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 267, 16. 11., s. 18
Annotation: Článek o meziválečné umělecké avantgardě a jejích zahraničních vlivech a inspiracích.
Article
12
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 68, 21. 3., s. 25
Novinky.cz [online]. -- 19. 3. 2019
Annotation: Nekrolog V. Lahody.
Article
13
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 26, 2019, č. 14, 25. 3., s. [97]
Annotation: Nekrolog.
Article
14
Annotation: Katalog výstavy sledující umělecký a galerijní provoz v Československu v letech 1918-1938 obsahuje mj. část o Bazaru moderního umění uspořádaném...
Book
15
In: Dolmen [samizdat]. -- Č. 9, r. 1984, s. [40]-[43]
Annotation: Esej o moderních tendencích českého umění.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 11, listopad, příl. Harmonie života, s. 5
Annotation: Soubor anotací připravovaných výstav, z kterých jedna bude věnována uměleckému svazu Devětsil.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 263, 13. 11., s. 14
Annotation: Článek o výstavě "Mapa světa Karla Teigeho", na které je možné zhlédnout i díla členů Devětsilu, Skupiny surrealistů v ČSR a autorů sborníku...
Article
18
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 67, 2019, č. 1/2, s. 119-122
Annotation: Recenze.
Article
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 18-19
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi, o jeho uvažování o středověkém myšlení, české reformaci a o českém avantgardním...
Article
20
online
In: denikn.cz [online]. -- 24. 4. 2020
Annotation: Článek o výstavě "Devětsil 1920-1930".
Article