By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
by Musilová, Helena, 1974-
Published [Lomnice nad Popelkou] : Plzeň : Matěj Bárta, Studio JB ; Západočeská galerie, [2018].
Annotation: Monografie představuje katalog výstavy věnované Pražskému jaru; s Informacemi o autorech (s. 180-189); s Literaturou (s. 190-191).
Book
3
by Hosnedl, Jan, 1975-
Published Plzeň : Střeškolský klub ASK ČR při Gymnáziu, [2018].
Annotation: Monografie se věnuje osobnosti a dílu kreslíře a ilustrátora Bohumila Konečného; se Seznamy knih a časopisů ilustrovaných Bohumilem Konečným...
Book
4
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 4, 7. 2., s. 4
Annotation: Recenze na knihu biblických přísloví v různých překladech doplněných ilustracemi M. Plotěné.
Article
5
In: Šumava patafyzická. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o ilustrátorovi; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi textu (zadní záložka volné obálky).
Book Chapter
6
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 53-55
Annotation: Rozhovor s malířem a ilustrátorem P. Čuhaničem o jeho malířských vzorech a o jeho vztahu k malování.
Article
7
by Toy Box, 1978-
Published Praha : Paseka, 2019.
Annotation: Příručka pro začínající komiksové tvůrce provází procesem vzniku komiksu od prvotní inspirace přes scénář a storyboardy až ke konečnému...
Book
8
by Šmahel, František, 1934-
Published Praha : Argo, 2012.
Annotation: Monografie věnovaná imaginaci středověkých lidí ve vztahu k fiktivním postavám divých lidí, kteří v pozdním středověku reprezentovali ideál...
Book
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 3, červenec, s. 418-422
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 18, 1988, č. 36, s. 81-83
Annotation: Recenze; Komenský Jan Amos, Obecná porada o nápravě věcí lidských.
Article
11
by Fink, Gerhard, 1934-
Published Olomouc : Votobia, 1996.
Annotation: Příručka stručně charakterizuje ve formě slovníkových hesel postavy řecké a římské mytologie; s úvodem (s. 5-8), s tabulkami rodokmenů,...
Book
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 98, 27. 4., s. 10
Annotation: Zpráva o výstavě "Nespatříte hada".
Article
13
Annotation: Kolektivní monografie obsahuje příspěvky z 36. ročníku plzeňského sympozia, v jehož rámci pokračovala debata o civilizačních kolapsech a regeneračních...
Book
14
by Pánková, Markéta, 1954-
Published Praha : Academia : Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2017.
Annotation: Monografie předkládá historii zobrazování J. A. Komenského (1592-1670) od roku 1642 až po současnost a ukazuje, jaká úctyhodná díla lze nalézt...
Book
15
Annotation: Publikace k stejnojmenné výstavě Západočeské galerie, obsahuje studie Evy Bendové a Kateřiny Piorecké; se Seznamem exponátů (s. 61-65); se Seznamem...
Book
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 7, 29. 3., s. 31
Annotation: Referát na výstavu, která se koná 27. 1. - 30. 4. 2017.
Article
17
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 39, 2017, č. 3, březen, s. 4
Annotation: Zpráva o konání výstavy "Nespatříte hada".
Article
18
by Klodová, Lenka, 1969-
Published Brno : FaVU : Host, 2016.
Annotation: Monografie představuje soubor případových studií tzv. "nahých situací" z vlastní umělecké, pedagogické a kurátorské praxe autorky; autorka...
Book
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 12, 2016, č. 6, 16. 3., s. 7
Annotation: Glosa výstavy fotografií rukou básníků, které vyšly knižně pod stejnojmenným názvem.
Article
20
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 138, 2015, č. 1/2, s. 189-192
Annotation: Recenze.
Article