By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 4
Annotation: Zpráva o konání výstavy věnované olomouckému biskupovi Karlu z Lichtensteinu-Castelcorna, významné barokní osobnosti a mecenáši umění.
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 7, září, s. 6
Annotation: Zpráva o výstavě představující portéty J. A. Komenského, jeho spolupracovníků a mecenášů a předměty s nimi spojené. Výstava byla uspořádána...
Article
3
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 16-17
Annotation: Vzpomínka A. M. Effenbergerové na K. Teiga.
Article
4
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 20-21
Annotation: Vzpomínka J. Řezáče na K. Teiga.
Article
5
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [28]
Annotation: Mírně surrealistická glosa k umění, exotice a tvorbě M. Resla.
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 6, únor, s. 434-437
Annotation: Referát, v němž autor definuje termín umění a klasifikuje ho.
Article
7
In: Voknoviny. -- Roč. [4], 2018, č. 17, červen, s. 12-13
Annotation: Rozbor Jirousova textu "Zpráva o třetím českém hudebním obrození" se zaměřením na pasáž, v níž Jirous odkazuje k textu M. Duchampa zabývajícímu...
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 4, duben, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
9
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 6, únor, s. 465-467
Annotation: Zamyšlení nad úlohou, strategiemi a průběhem odborných diskusí; především se řeší otázka, zda se diskuse o umění dá srovnávat s diskusí...
Article
10
by Sedláček, Tomáš, 1977 leden 23.-
Published Praha : 65. pole, 2018.
Annotation: První svazek volné trilogie úvah na různá témata, mj. též o umění nebo mýtech; s uvedenými předmluvami, uvedenými glosami o knize a bio-bibliografickou...
Book
11
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 2, 15. 5., s. 38-43
Annotation: Úvaha o čase, o jeho pomíjivosti, o smrti, o štěstí, ale i o umění, přičemž se opírá o povídku I. Asimova "Trúby posledného súdu".
Article
12
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 2, 15. 5., s. 48-55
Annotation: Vzpomínka na B. Schulze i na setkání s S. I. Witkiewiczem; připojena je bio-bibliografická poznámka o W. Gombrowiczovi.
Article
13
by Eco, Umberto, 1932-2016
Published Praha : Argo, 2018.
Annotation: Přednášky a stati vznikaly jako autorovy příspěvky ke konferenci La Milanesiana a zabývají se přesahy mezi literaturou, filozofií, estetikou,...
Book
14
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1954, č. 5, 3. 4., s. 22-24
Annotation: Manifest nového uměleckého směru, datován 18. 11. 1984.
Article
15
by Navrátil, Václav, 1904-1961
Published Praha : Liberec : Torst ; Technická univerzita v Liberci, 2018.
Annotation: Esejisticko-teoretická monografie filozoficky promýšlí metafyzická témata, mj. též spjatá s mýtem, poezií a uměním obecně; s uvedeným komentářem,...
Book
16
by Mrożek, Sławomir, 1930-2013
Published Olomouc : [nakladatel není známý] [samizdat], 1984.
Annotation: Soubor esejů na různá společenská, politická a umělecká témata.
Book
17
Annotation: Kolektivní monografie představuje závěry zkoumání odborníků, kteří se věnují Mukařovského estetice širší veřejnosti; s bibliografickými...
Book
18
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 74, srpen, s. 10
Annotation: Úvaha o životě a společenském vývoji na samém počátku 90. let 20. století, která byla roku 1991 publikována ve sborníku "Bítov : archy pro...
Article
19
In: Dolmen [samizdat]. -- Č. 9, r. 1984, s. [40]-[43]
Annotation: Esej o moderních tendencích českého umění.
Article
20
by Bang, Herman Joachim, 1857-1912
Published Norderstedt : Books on Demand, [2011].
Annotation: Soubor fejetonů, uveřejňovaných v letech 1879-1884 v rubrice "Vekslende Themaer" kodaňských novin "Nationaltidende", a vzpomínkových textů dánského...
Book