By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Fasora, Lukáš, 1972-, Hanuš, Jiří, 1963-, Nečasová, Denisa, 1974-
Published Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie se věnuje koncepcím nového člověka, které se utvářely v souvislosti s projekty sociálního inženýrství v Evropě dvacátého...
Book
2
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 22. 4. 2016
Annotation: Článek věnovaný současné recepci románu K. Čapka "Válka s mloky".
Article
3
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [250]-257
Annotation: Úryvek z knihy A. Borziče, O. Pavlovy a O. Slačálka "Proroci post-utopického radikalismu", zabývající se myšlením A. Dugina a H. Beye, mj. tzv....
Article
4
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1980, č. 5, leden, s. 454-456
Annotation: Rozhovor o osvícenské utopii, o utopii nikoli jako jakési "chimérické nauce", ale jako snu o společnosti, s přesahem do marxistického uvažování...
Article
5
Annotation: Článek uveřejněný v časopise "Survey" (1972/18/1) o vlivu revolucí na literaturu, o vývoji literatury především ruské, francouzské a čínské,...
Book
6
Annotation: Článek uveřejněný v časopise "Survey" (1972/18/1) o vlivu revolucí na literaturu, o vývoji literatury především ruské, francouzské a čínské,...
Book
7
by Kołakowski, Leszek, 1927-2009
Published Praha : [nakladatel není známý] [samizdat], [1985].
Annotation: Esej o marxismu, vybraná z Kołakowského sbírky "Lze spasit ďábla?".
Book
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 1-14
Annotation: Studie se zabývá dílem "Slovensko a jeho život literárny" J. M. Hurbana. Autorka se soustřeďuje na pozorování idylických prvků, vyskytujících...
Article
9
Annotation: Kolektivní monografie srovnává dva radikální myslitele - ruského postfašistu Alexandra Dugina a amerického postanarchistu Hakima Beye; s Úvodem...
Book
10
Annotation: Sborník příspěvků na téma antiutopie v literatuře; s uvedenými studiemi, Rejstříkem (s. 83-84) a anglickým resumé (s. 85).
Book
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 39, 2004, č. 9, s. 16-25
Annotation: Esej interpretující román A. Vášové V Záhradách na pozadí dějinných podob představy ráje, mimo jiné v Komenského skladbě Labyrint světa...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 6, 7. 2., s. 16
Annotation: Recenze dvojčísla 15/16 s tématem Utopie; v rubrice Čtenář časopisů.
Article
14
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 28, 10. 7., s. 76
Annotation: Referát o výstavě.
Article
15
16
by Žilka, Tibor, 1939-
Published Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2000.
Annotation: Soubor studií a úvah, s Úvodem (s. 7-10) a s oddíly: Semiotika textu a kultúry (s. 11-39: Od štrukturalizmu k semiotike, Semiotická koncepcia Romana...
Book
17
In: Živel. -- ISSN 1212-5644. -- R. 2001, č. 19, jaro, s. 22-27
Annotation: Rozhovor na téma utopie a futurologie.
Article
18
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 17, 1987, č. 34, s. 115-118
Annotation: Recenze třísvazkového souboru statí badatelů soustředěných kolem projektu Střediska pro interdisciplinární výzkum univerzity v Bielefeldu,...
Article
19
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 17, 1987, č. 33, s. 7-24
Annotation: Pojednání navazující na třetí kapitolu autorovy knihy Moderní duchovní skutečnost a marxismus (Praha 1968) je součástí mezinárodního výzkumného...
Article
20
by Svatoň, Vladimír, 1931-2018
Published Praha : Malvern, 2009.
Annotation: Sborník literárněkomparatistických úvah.
Book