By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mašurkovské podzemné [samizdat]. -- Č. 13, 1992, s. [54]-[56]
Annotation: Soubor 31 citátů týkajících se války a vojenství; jako úvod je citován "Life of Reason" G. Santayany.
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 7. 2., s. 18
Annotation: Recenze na soubor reportáží z válečných konfliktů v Sýrii, Íráku, Kongu, Somálsku a dalších zemí "Ve válce" L. Klicperové a M. Kutilové.
Article
3
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 7. 7. 2013
Annotation: Recenze publikace I. T. Budila "Úsvit rasismu".
Article
4
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 184-200
Annotation: Ukázky z knihy Erinnerungsräume, jejíž překlad připravuje Ústav pro českou literaturu AV ČR. Část ukázky pojednává o válečném traumatu...
Article
5
In: Národopisný věstník českoslovanský. -- ISSN 1801-9269. -- Roč. [33], 1953, č. 1/2, s. 37-100
Annotation: Studie se zabývá motivem tureckých válek v lidovém podání východní Moravy, lidovými tradicemi, texty a písněmi. Autorka se následně pokouší...
Article
6
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 14, 1959, č. 3, březen, s. 53-54
Annotation: Autor připomíná význam tureckých válek 16. století pro české země.
Article
7
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 9, s. 122
Annotation: Autor se zamýšlí nad dramatem M. Frische "Čínská zeď" v širším kontextu soudobého dramatu.
Article
8
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 3, 1958, č. 3, březen, s. 70
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Almanach Kmene 1948. -- R. 1948, s. 233-235
Annotation: Autor líčí vznik svého románu "Viděl jsem dvě války".
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 47, 25. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Sudetoněmecký problém: Obtížné loučení s minulostí. -- s. 10-14
Annotation: Autorčina předmluva; kniha obsahuje Úvod (s. 15-22) a kapitoly: Co je to "sudetoněmecký problém"?; Kdo jsou sudetští Němci na konci 20. století;...
Book Chapter
12
by Kučera, Martin, 1958-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2005.
Annotation: Monografie zaměřená na období první světové války v životě, myšlení a postojích J. P. vychází kromě publicistiky především z pramenů...
Book
13
14
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 10, 2005, č. 2, s. 33
Annotation: Referát o konferenci.
Article
15
In: Kolonka aneb Osudy lidí za protektorátu. -- S. 7
Annotation: Předmluva k souboru vzpomínkových příběhů.
Book Chapter
17
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 50, 12. 12., s. 72-73
Annotation: Portrét malíře B. Kubišty, připomínající jeho vojenské angažmá během první světové války.
Article
18
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 19, 2005, s. 115-132
Annotation: Úvodní přednáška přednesená na vernisáži uvedené výstavy 19.5.2003, s kapitolami: "Literarische Gruppe"; Kriegspressequartier; Kunst, Fotografie,...
Article
19
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 45, 2004, Heft 1, s. 274-275
Annotation: Recenze knihy vycházející současně v češtině a němčině.
Article
20
In: Válečné deníky Jana Opočenského. -- s. 5-17
Annotation: Úvod k edici deníků z let 1940-1945; se soupisem použitých pramenů a literatury (s. 489-494), s anotovaným rejstříkem.
Book Chapter