By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 33, březen, s. 67-70
Annotation: Článek o vzniku, činnosti, členech střediska.
Article
2
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2001, č. 63, prosinec, s. 4
Annotation: Reportáž o vlastivědném zájezdu, provázeném F. Černým a A. Fettersem; připojena Černého kritická glosa k úrovni pohostinství v Malých Svatoňovicích.
Article
3
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 14 (38), 2000, s. 294-297
Annotation: Recenze.
Article
4
by Tříška, Josef, 1922-2005
Published Litomyšl : Město Litomyšl : Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, 2002.
Annotation: S autorovým úvodem Hlavní proudy (s. 9-10) a s oddíly: Období gotiky a její doznívání (s kapitolami: Žánry a regiony, středověká rétorika,...
Book
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 10, 18. 5., s. 6-7
Annotation: Studie o třech pojetích literární tvorby východních Čech v šedesátých letech.
Article
6
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 21, 2000, s. 2-3
Annotation: Úvodník; o aktuálnosti díla B. Němcové, A. Jiráska a bratří Čapků.
Article
7
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 30, 2000, č. 63/64, s. 262-264
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 6, 1999, č. 1/2, s. 75-76
Annotation: Recenze.
Article
9
10
11
Published Hradec Králové : Ústav historických věd Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové, 1998.
Annotation: Bibliografický soupis; s Úvodem (s. 2), se soupisem Použitá literatura (s. 3-4), s Abecedním seznamem peridoik (s. 5-77, 754 položek), s místním...
Book
12
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 9, 2001, č. 4, s. 273-274
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 18, 1999, s. 19
Annotation: Topografický článek; s úryvkem z novely.
Article
14
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 9, 1998/1999, č. 5, květen 1999, s. 163-165
Annotation: Přehledová recenze posledních čísel uvedených vlastivědných sborníků, se zaměřením na literárněvědné příspěvky.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 8, 15. 4., s. 6
Annotation: Studie o mýtu "proměny" člověka a společnosti v literatuře východních Čech padesátých let.
Article
16
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 3, 1990, s. 9-28
Annotation: Portrét venkovského buditele s částmi Králova cesta životem, Český literát a básník, Topograf a historik - vlastenec, Vlastenec, Slovan a vychovatel,...
Article
17
by Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982
Published Brandýs nad Orlicí : Ústí nad Orlicí : Městský úřad ; Okresní úřad, 1992.
Annotation: Studie; s částí chronologické tabulky z publikace: Jan Amos Komenský, O sobě.
Book
18
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1990
Annotation: Bibliografický soupis (1313 záznamů), s částmi Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství Kruh (s. 7-15, 108...
Book
19
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 45, 1993, č. 3, s. 347
Annotation: Komenský Jan Amos; recenze.
Article
20
In: Poutnické povídky. -- S. 130
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorce; s faktografickými poznámkami k jednotlivým kapitolám.
Book Chapter