By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 103, 3. 5., s. 13
Annotation: Památník národního písemnictví; referát o výstavě Sláva a smrt.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 103, 3. 5., s. 9
Annotation: Památník národního písemnictví; referát o výstavě Sláva a smrt, Věčnost a konečnost v životě českých spisovatelů - vážně i nevážně.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 104, 4. 5., s. 9
Annotation: Žďár nad Sázavou, Muzeum knihy; referát o výstavě Tvorba Josefa Váchala ve sbírkách Knihovny Národního muzea.
Article
4
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1993, č. 3/4, s. 64-66
Annotation: Recenze katalogu výstavy K. H. M. a Skupina Ra, k vyd. připravil Kundera Ludvík. Výstavu pořádala Galerie hl. m. Prahy v roce 1988.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 110, 11. 5., s. 9
Annotation: O akci konané 12.-15. 5. v rámci 4. Pražského knižního veletrhu.
Article
6
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 2, 1992, s. 235-238
Annotation: Referát o kolokviu konaném v Praze ve dnech 30. ledna - 1. února 1991 u příležitosti stejnojmenné výstavy v Zrcadlové síni Klementina.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 107, 7. 5., příl. Víkend, s. 5
Annotation: Referát o výstavě Tvorba Josefa Váchala ve sbírkách knihovny Národního muzea, otevřené v Muzeu knihy v zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 114, 6. 5., s. 11
Annotation: Referát o 4. mezinárodním knižním veletrhu.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 112, 13. 5., s. 3
Annotation: O zahájení 4. mezinárodního knižního veletrhu.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 114, 16. 5., s. 1
Annotation: Zpráva shrnující průběh veletrhu.
Article
11
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 112, 13. 5., s. 9
Annotation: O 4. mezinárodním knižním veletrhu.
Article
12
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 112, 13. 5., s. 2
Annotation: O zahájení 4. mezinárodního knižního veletrhu a prvních autogramiádách.
Article
13
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 111, 12. 5., s. 2
Annotation: Poznámka ke Knižní noci uspořádané v předvečer 4. mezinárodního knižního veletrhu; s vyjádřením: Srp Karel ke své knize Výjimečné stavy...
Article
14
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 110, 11. 5., s. 7
Annotation: O programu 4. mezinárodního knižního veletrhu.
Article
15
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 3, 1993, s. 355-356
Annotation: Referát o konferenci pořádané k 150. výročí narození A. S.; též o výstavách v Písku a Mladé Vožici, věnovaných životu a dílu A. S.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 113, 14. 5., příl. Národní 9, č. 20, s. 2
Annotation: K 4. mezinárodnímu knižnímu veletrhu v Praze a jeho historii, k antologii východoevropské prózy Description of a Struggle, ed. Michael March, předmluva...
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 113, 14. 5., příl. Národní 9, č. 20, s. 3
Annotation: Referát o 4. Mezinárodním Pražském knižním veletrhu.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 115, 17. 5., s. 5
Annotation: Referát o akci v rámci 5. mezinárodního týdne knihy v Mnichově.
Article
19
In: Knihy 94. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 4, 1994, č. 18, 9. 5., s. 9
Annotation: Rozhovor s finskou spisovatelkou před jejím příjezdem na 4. mezinárodní knižní veletrh v Praze, mj. o její knize Dcery Eviny (Havlíčkův Brod,...
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 20, 25. 5., s. 1, 8
Annotation: Soubor glos k průběhu 4. mezinárodního knižního veletrhu v Praze, mj. : Pistorius Vladimír (Mladá fronta), Stoilov Viktor (Torst).
Article