By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 24, 20. 11., s. 22-23
Annotation: Básně z připravované knihy "Úvahy nad zájmeny"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 22).
Article
2
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 8, 10. 1., příl. Pátek, č. 2, s. 22-27
Annotation: Rozhovor s výtvarnicí a ilustrátorkou K. Bažantovou Boudriot, jež žije v Paříži; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 27).
Article
4
online
In: Čítárny [online]. -- 14. 4. 2013
Annotation: Anotace; připojeno video, v němž je sbírka představena (hudebně a graficky).
Article
5
In: Melancholie. -- S. 7-15
Annotation: Rozhovor s ilustrátorkou Helenou Wernischovou o jejím ručně psaném a ilustrovaném časopise "Melancholie" (a o jejím dalším díle) pořízený...
Book Chapter
6
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 34, zima, s. [124]
Annotation: Báseň-koláž k tématu čísla; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 216, 17. 9., příl. Ona Dnes, č. 38, s. 38-[39]
Annotation: Medailon A. Mackové.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 222, 24. 9., příl. Ona Dnes, č. 39, s. 26-[27]
Annotation: Medailon malířky a ilustrátorky Z. Braunerové, mj. o jejím vztahu s V. Mrštíkem.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 243, 19. 10., příl. TV magazín, č. 42, 20.-26. 10. 2018, s. 20-21
Annotation: Rozhovor o vzniku barevné verze "Pohádek z mechu a kapradí".
Article
10
11
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 54-55
Annotation: Rozhovor mj. o její výstavě "Au!".
Article
12
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 8, 4. 9.
Annotation: Informační glosa o novoročenkách M. Plotěné, které byly uloženy v Památníku písemnictví na Moravě.
Article
13
online
Webarchiv
In: Fanzine [online]. -- ISSN 1805-1111. -- 6. 2. 2015
Annotation: Recenze; připojena biografická poznámka.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 81, 5. 4., příl. Pátek, č. 14, s. 22-26
Annotation: Rozhovor s výtvarnicí a spisovatelkou L. Horňákovou-Civade, jež působí ve Francii; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 26) a fotografie.
Article
15
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 5, květen, příl. Ars, s. [1]
Annotation: Rozhovor s výtvarnicí R. Fučíkovou o její tvorbě a ilustrování knih; připojena biografická poznámka.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 166, 20. 7., s. 26, příl. Orientace, s. x
Annotation: Zpráva o výstavách "Pohyb/čas" a "Divadlo světa", jež představují uměleckou tvorbu B. Kolářové, resp. J. Jíry a jež probíhají v Oblastní...
Article
18
19
online
In: Čítárny [online]. -- 16. 1. 2019
Annotation: Rozhovor s V. Provazníkovou o její tvorbě; připojeno video s televizní pohádkou "O labuti" podle scénáře Provazníkové.
Article
20
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 2. 6. 2019
Annotation: Zpráva o konání výstavy ilustrací R. Fučíkové "Příběhy/Stories".
Article