By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 4, s. 200-202
Annotation: Úryvek z knihy M. Machovce "Josef Dobrovský" týkající se J. Petrasche, zakladatele Societas incognitorum eruditorum, okolností vzniku Společnosti...
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 6, únor, s. 465-467
Annotation: Zamyšlení nad úlohou, strategiemi a průběhem odborných diskusí; především se řeší otázka, zda se diskuse o umění dá srovnávat s diskusí...
Article
3
In: ArteActa. -- ISSN 2571-1695. -- Roč. 1, 2018, č. 1, s. 23-38
Annotation: Autor reflektuje současnou popularitu tzv. uměleckého výzkumu, který chápe jakožto projev umělecké a metodologické krize.
Article
4
by Sedláček, Tomáš, 1977 leden 23.-
Published Praha : 65. pole, 2018.
Annotation: První svazek volné trilogie úvah na různá témata, mj. též o umění nebo mýtech; s uvedenými předmluvami, uvedenými glosami o knize a bio-bibliografickou...
Book
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1979, č. 2, říjen, s. 211-221
Annotation: Úryvek z publikace B. Slavíka "Od Dobnera k Dobrovskému" mj. o vzniku a historii učené společnosti Societas incognitorum, dále pak o církevních...
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1983, č. 6, únor, s. 354-355
Annotation: Úryvek z knihy V. Medka "Cesta české a moravské církve staletími" týkající se osvícenství, věstníku "Acta Eruditorum", rozkvětu dějepisectví,...
Article
7
In: Fenomenologická ročenka. Svazek IX. -- ISBN 978-80-7476-167-6. -- S. 11-42
Annotation: Studie vychází z úvah E. Husserla o statusu filozofie v dějinách a nastiňuje jeho interpretaci filozofie jako svého druhu "básnění" (něm. Dichtung);...
Book Chapter
8
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 11, 1945, č. 5, s. 181-184
Annotation: Autor se zamýšlí nad vědou a vědci.
Article
9
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 7/8, s. 98-99
Annotation: Autor se zamýšlí nad posláním univerzit.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 3, březen, s. 133-134
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 1, 1954, č. 11/12, s. 161-163
Annotation: Autor se zamýšlí nad pojmem "pravda" v rámci vědeckého kontextu.
Article
12
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 1, 1954, č. 4, s. 49-51
Annotation: Autor referuje o situaci vědy v kapitalismu a v socialismu a o rozdílech ve vztahu vědy a ideologie, jež jsou podle něj dány právě politicko-společenským...
Article
13
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 1, 1954, č. 5/6, s. 65-66
Annotation: Zpráva o udílení státních cen za vědu a techniku.
Article
14
In: Věstník Královské české společnosti nauk. -- ISSN 1210-5899. -- Roč. 5, 1953, č. 6, s. 1-23
Annotation: Studie se zabývá historickým kontextem vzniku Královské české společnosti nauk. Věnuje se struktuře Společnosti, členům, vědecké činnosti...
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 136
Annotation: Autor zdůrazňuje potřebu sledovat také populárně vědeckou literaturu a uvádí příklady dvou nedávno vydaných knih.
Article
16
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 2, únor, s. 76
Annotation: Autor vyjadřuje názor, že budování společnosti musí stát na pevném vědeckém základu, který vychází ze skutečnosti samé.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 99, 26. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Vzpomínky. -- zadní strana obálky
Annotation: Doslov převzatý z: Times Literary Supplement, anketa Kniha roku 1990.
Book Chapter
19
by Cmorej, Pavel, 1937-, Koťátko, Petr, 1955-, Peregrin, Jaroslav, 1957-, Raclavský, Jiří, 1974-, Zouhar, Marián, Čaňa, Tomáš, 1973-
Published Praha : Filosofia : nakladatelství O. P. S. Michala V. Hanzelina, 2005.
Annotation: Sborník příspěvků z uvedeného setkání, s oddíly: Jazyk (s. 11-149); Logika (s. 151-232); Věda (s. 233-351); - v oddílu Jazyk s uvedenými příspěvky.
Book
20
by Štochl, Miroslav, 1976-
Published Praha : Akropolis, 2005.
Annotation: S Prologem (s. 9-14) a s kapitolami: Věda a umění; Věda o umění; Literatura a teorie; Literatura a lingvistika; Literatura a komunikace (s podkapitolami:...
Book