By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 4, s. 74-78
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 103-121
Annotation: Studie obsahuje versologickou analýzu Nerudovy básnické prvotiny "Hřbitovní kvítí". Verš sbírky je zkoumán v kontextu české i zahraniční...
Article
3
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 101, 2018, č. 3, červenec, s. 182-184
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 604-607
Annotation: Anotace.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 553-562
Annotation: Studie je věnována návaznosti J. Seiferta na S. K. Neumanna ve volném verši, autoři analyzovali rytmický styl rozsáhlého korpusu české poezie.
Article
6
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 95-102
Annotation: Studie je v první části věnována strofice u postsymbolických básníků (V. Dyk, F. Gellner, K. Toman, F. Šrámek), v druhé části se autoři...
Article
7
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 243-245
Annotation: Rozhovor o vzniku a činnosti versologického týmu na "Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky".
Article
8
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2005, č. 2, s. 126-127
Annotation: Recenze; autoři zmiňovaných studií jsou uvedeni v rozpise.
Article
9
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 13. 8. 2010
Annotation: Anotace.
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 13, listopad 1952, s. 396-399
Annotation: Přehled učiva.
Article
11
online
In: Čítárny [online]. -- 11. 3. 2012
Annotation: Recenzní glosa; připojena ukázka.
Article
12
Published [Praha] : Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, 2019.
Annotation: Sborník, jehož příspěvky se zabývají analýzou poezie na základě kvantitativních metod, od popisných statistik až po metody vektorové analýzy...
Book
13
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 64-65
Annotation: Recenze na monografii F. Všetičky o poezii P. Bezruče.
Article
14
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 7, s. 55-60
Annotation: Článek o překladech poezie V. V. Majakovského, připojeny jsou ukázky originálních básní a překladů J. Taufera, J. Kitzlerové a kolektivu ze...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 114-115
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 12, 1950, s. 19-32
Annotation: Studie na příkladech starší, novější, původní i překladové poesie zkoumá roli souhlásek a souhláskových skupin ve verši s ohledem na různé...
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 468-471
Annotation: Článek o versologické učebnici J. Hrabáka u příležitosti 100. výročí jeho narození; mj. zmíněn vliv strukturalismu a J. Mukařovského.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 7, 5. 4., s. 16-17
Annotation: Esej.
Article
19
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 19, 1958, č. 2, květen, s. 103-124
Annotation: Studie se zabývá zvukovou stránkou verše ve srovnání s intonací a členěním promluvy ve spisovné češtině.
Article
20
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 3, 1955, č. 4, 5. 12., s. 374-377
Annotation: Autor reaguje na studii J. Kudrny "Několik poznámek ke kritice jazykového strukturalismu" (in: Filosofický časopis 1955, č. 1, s. 76-89) a upřesňuje...
Article