By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 22. 1., s. 2
Annotation: O havarijním stavu budovy na náměstí Republiky.
Article
2
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 8, 1997, č. 77, 2. 4., s. 11
Annotation: O pracovním programu kabinetu, mj. o připravované slovníkové publkaci.
Article
3
Published Brno : Host - vydavatelství, 2004.
Annotation: Informační příručka vydaná k III. bohemistickému kongresu; s přehlednými informacemi o minulosti i současnosti Ústavu pro českou literaturu...
Book
4
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 4, 2005, č. 18, 19. 9., s. 4
Annotation: Zpráva o slavnostním otevření (12. září 2005) za účasti členů španělské královské rodiny; poslání Institutu (působícího v 56 městech...
Article
6
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 11/12, 1999/2003, s. 564-565
Article
7
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 11/12, 1999/2003, s. 566-567
Article
8
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 11/12, 1999/2003, s. 652-653
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 15, 2001, s. 145-146
Annotation: Informativní stať.
Article
10
In: Dějiny věd a techniky. -- ISSN 0300-4414. -- Roč. 37, 2004, č. 4, s. 219-244
Annotation: Přehledová studie, s kapitolami: Vznik, úkoly a složení stranické komise; K činnosti stranické komise; Příprava zákona o Československé akademii...
Article
11
12
by Spunar, Pavel, 1928-
Published Praha : Academia, 2004.
Annotation: Soubor medailonků významných zesnulých vědců; pravidelný vzpomínkový cyklus zahájil v září 1996 (v rámci pokusu o znovuobnovení Učené...
Book
13
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 16, 2003, s. 299-300
Annotation: Zpráva o činnosti.
Article
14
Published Praha : Academia, 2004
Annotation: Přehled o vývoji a stavu členské základny Akademie v uvedeném období, se základními životopisnými údaji, s informacemi o členství a hlavních...
Book
15
Annotation: Třináctý ročník generačního sborníku absolventů FFUK z konce 60. let, mj. s uvedenými příspěvky; - se základními údaji o autorech sborníku...
Book
16
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 3, 2002, č. 3, s. 4-6
Annotation: Komentář k razantnímu snížení státního finančního příspěvku pro literární časopisy i jiné s literaturou spojené aktivity.
Article
17
In: Dějiny věd a techniky. -- ISSN 0300-4414. -- Roč. 33, 2000, č. 3, s. 121-144
Annotation: Studie, s kapitolami: Prezidentem České akademie věd a umění (Zvolení do funkce, Celková angažovanost Nejedlého ve funkci a její proměny, Zdeněk...
Article
18
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 8, prosinec, s. 67-68
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 52, 2. 3., příl. Praha, s. 3
Annotation: Zpráva o otevření nové budovy AV a knihovny ÚČL.
Article
20
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 9, březen, s. 43-44
Annotation: Článek o činnosti.
Article