By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Kozojed, Petr, 1982-
Published Česká Lípa : Státní okresní archiv Česká Lípa, 2018.
Annotation: Knižní a článková bibliografie historicko-vlastivědné literatury okresu Česká Lípa za rok 2017 opatřená autorským rejstříkem (s. 105-111);...
Book
2
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 50, 2013, č. 4, červenec/srpen, s. 14
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
3
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [7], říjen, s. 13
Annotation: O Josefu Horákovi a jeho folkloristickém a vlastivědném díle; u příležitosti o 63 let opožděného vydání jeho knihy Rožďalovice na přelomu...
Article
4
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 6, 1997, č. 20, 24. 1., s. 13
Annotation: Recenze sborníku vystoupení z konference, která se konala v květnu 1995 v rámci oslav 700 let trvání Plzně.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 60, 12. 3., s. 18
Annotation: Recenze knihy o vztazích mezi Čechy a Francií od počátku 19. století do roku 1918.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 2, 22. 1., s. 12
Annotation: O dvou faksimilních projektech nakladatelství Argo (zpracováno na základě rozhovoru se spolumajitelem nakladatelství M. Gelnarem).
Article
7
In: Knihy 97. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 7, 1997, č. 11, 24. 3., s. 16
Annotation: Rozhovor s duchovním otcem projektu edice Kniha o Praze... [následuje číslo čtvrti] mapující dějiny i současnost jednotlivých pražských obvodů...
Article
8
9
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 33, 1997, č. 2, březen/duben, s. 32
Annotation: Recenze fotografické publikace o Břeclavsku.
Article
10
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 33, 1997, č. 2, březen/duben, s. 33
Annotation: Poznámka k vydání sborníku materiálů z literárně-historického semináře, který obsahuje mj. kapitolu J. Skutila Břeclav v literatuře.
Article
11
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 33, 1997, č. 2, březen/duben, s. 33
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Večerník - Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 7, 1997, č. 4, 7. 1., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
15
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 61, 2012, č. 1, s. 33-47
Annotation: Studie, mj. o přínosech K. Čermáka a K. V. Adámka k rozvoji muzeí v jejich regionech i v celé zemi.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 12, prosinec, s. 569-571
Annotation: O nové edici Státního nakladatelství pro děti a mládež věnované vlastivědě.
Article
17
by Kozojed, Petr, 1982-
Published Česká Lípa : Státní okresní archiv, 2012.
Annotation: Bibliografický soupis (975 zázn.), mj. s oddíly: Kultura a školství (s pododdílem Literatura, s. 63-64, zázn. č. 730-748); Národopis (s pododdílem...
Book
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 3, březen, s. 141
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 46, 2013, s. 26-27
Annotation: O autorově vztahu k rodné krajině, jeho předcích a stopách v oblasti literatury a loutkového divadla.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 4, duben, s. 180-181
Annotation: Recenze.
Article