By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 250, 27. 10., s. 15
Annotation: Anotace nové knihy P. Stančíka "H2O a poklad šíleného oka", kterou ilustrovala G. Miklínová.
Article
2
by Malý, Radek, 1977-
Published Brno : Host, 2019.
Annotation: Studie se zabývá motivem utonulé dívky v české poezii v kontextu obecně kulturního vnímání ženy a ženství; s Ediční poznámkou (s. 143);...
Book
3
In: Skrytá pravda Země. -- s. 7-8
Annotation: Soubor filozofických esejů, s kapitolami: O přirozenosti živlů a živelné podstatě živých těl (místo úvodu); Hlubiny nevědomí - Voda jako...
Book Chapter
4
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 92, 2005, č. 1, s. 102-105
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 52, 2004, č. 2, duben, s. 313-318
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 17, 2006, č. 9/10, září/říjen, s. 194-202
Annotation: Studie; mj. s kapitolkou Mořská bázeň a světlonoš maják: existenciální prvky v barokní literatuře.
Article
8
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [45], 1987 rozmarné léto, s. [9]
Annotation: Črta ve formě dopisu. Záhada objemu vody na dvorku nevyřešena (kolik asi vyteče vody z hadice?). I přes znalosti vzorečků.
Article
9
Annotation: Jubilejní sborník, mj. s uvedenými příspěvky; s fot. jubilanta (s. 3), s obr. příl. (s. 172-175); s bibliografií za léta 1946-2005: Soupis publikovaných...
Book
10
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 253, 31. 10., s. 8
Novinky.cz [online]. -- 2. 11. 2018
Annotation: Recenze na novou knihu P. Stančíka "H2O a poklad šíleného oka", kterou ilustrovala G. Miklínová.
Article
11
by Haude, Ann-Kristin
Published Stuttgart : J. B. Metzler, 2019.
Annotation: Monografie zkoumající prostory (jezero, moře, fontány, bouřka,...) a motivy vody v německých prózách 19. století, též v dílech A. Stiftera;...
Book
12
online
In: Párek [online]. -- Roč. 21, 2021, č. 7/8, červenec-srpen, s. 21
Annotation: Anotace dětských knih s vodní tematikou.
Article
14
by Schama, Simon, 1945-
Published Praha : Argo : Dokořán, 2007
Annotation: Monografie; s autorovým Úvodem (s. 1-19) a s oddíly: Les (s. 21-263); Voda (s. 265-414); Skála (s. 415-557); Dřevo, voda, kámen (s. 559-629); - s...
Book