By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 275, 27. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 46, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 45, 27. 11.
Annotation: Laudatio na Českou nadaci 2000, která byla oceněna Unií českých spisovatelů v roce 2019 za svou činnost v sociální a kulturní oblasti.
Article
2
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 33, podzim, s. 30-34
Annotation: Článek o potížích začínajícího autora a o propagaci autorčina díla na Facebooku.
Article
3
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 17. 1. 2011
Annotation: Zpráva o zkrácených verzích klasických děl vydávaných v nakladatelství Fragment (převyprávěl V. Dušek). Se slovy ředitele nakladatelství...
Article
4
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 18. 1. 2011
Annotation: Rozhovor s ředitelem agentury Dilia J. Srstkou o autorském právu ve vztahu k elektronickým knihám; připojena biografická poznámka.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 37, 13. 9., s. 52
Annotation: Glosa o výrazném zlevňování knih M. Viewegha nakladatelstvím "Druhé město", od nějž Viewegh odešel.
Article
7
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 17-25
Annotation: Studie je věnována metodologickému přístupu k autentické literatuře a kresbám židovských dětí.
Article
8
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 22. 3. 2017
Annotation: Text, který J. Lehár napsal v roce 1977 a jehož konečná verze je (asi) z roku 1981.
Article
9
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [2]
Annotation: Úvodník se zamyšlením nad knižní produkcí členů jičínského "Literárního spolku".
Article
10
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. 23-24
Annotation: Rozhovor s editorem sebraných spisů L. Grosmana a korespondence A. Přidala a J. Zábrany o možnostech vydávání literárních děl v čase normalizace,...
Article
11
by Reisch, Alfred A. 1931-2013
Published Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.
Annotation: Monografie popisuje program tajné distribuce knih do východní Evropy, který financovala Central Intelligence Agency v letech 1957-1970; s Prameny (s....
Book
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 44, 1. 11., s. 58
Annotation: Glosa k "Literárním cenám Knižního klubu".
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 585-591
Annotation: Recenze.
Article
14
15
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 7, září, s. 54
Annotation: Recenze.
Article
16
Annotation: Zpráva o stavu českého knižního trhu v roce 2017, vydaná Svazem českých knihkupců a nakladatelů v roce 2018.
Book
17
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 10, říjen, s. 19
Annotation: Zpráva o českém knižním trhu za rok 2003 podle "Svazu českých knihkupců a nakladatelů".
Article
18
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 24, 2019, č. 1, s. 105
Annotation: Nekrolog mecenášky V. Klimentové († 9. 3. 2019).
Article
19
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 66, 2018, č. 4, s. 319-322
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 66, 2018, č. 6, s. 547-548
Annotation: Anotace.
Article