By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 10-24
Annotation: Soubor korespondence doposud považované za ztrácenou mezi J. Škvoreckým a L. Dorůžkou; připojena úvodní poznámka (s. 10).
Article
2
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 38-42
Annotation: Článek o dějinách knihy psané kolektivem autorů-recesistů "Jedem do Bodele" a plánu jejího vydání v nakladatelství Sixty-Eight Publishers.
Article
3
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 5. 12. 2019
Annotation: Článek o 30. výročí vzniku nakladatelství Prostor.
Article
4
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 242, 13.-15. 12., příl. Ego!, roč. 5, č. 50, s. 24-26
Ego!. -- 13. 12. 2019
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Práh a spisovatelem M. Vopěnkou; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 25).
Article
5
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 16. 5. 2014
Annotation: Článek o polské nakladatelce J. Różewiczové a jejím nakladatelství Aféra, které se zaměřuje na vydávání české literatury v Polsku; připojena...
Article
6
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 10, s. 3
Annotation: Esej na téma nakladatelská praxe a vydávání překladové literatury.
Article
7
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 2, s. 111
Annotation: Úryvek z recenze pamětí B. B. Buchlovana, uveřejněné v Malovaném kraji (r. 54, č. 4, s. 28).
Article
8
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 8. 9. 2006
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě V. Noskové; též o její vydavatelské činnosti, literárním provozu, o ekologii a showbyznysu.
Article
9
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 44-45
Annotation: Recenze na knihu "Souhvězdí Gulag Karla Pecky", výbor sestavený D. Pagáčem. Autorka kritizuje mj. absenci odborného komentáře a ediční přípravy,...
Article
10
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 20. 2. 2012
Annotation: Rozhovor s nakladatelkou a spisovatelkou T. Horváthovoá o její knize "Modrý tygr" a o nakladatelství Baobab.
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 13. 2., s. 54
Annotation: Zpráva hodnotící vzrůstající produkci českých komiksů za posledních 30 let.
Article
12
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 22. 3. 2017
Annotation: Text, který J. Lehár napsal v roce 1977 a jehož konečná verze je (asi) z roku 1981.
Article
13
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 15. 11. 2017
Annotation: Laudatio proslovené při předání Ceny Jaroslava Seiferta 2017 dne 7. 11. 2017 J. Brabcovi a J. Opelíkovi.
Article
15
16
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 28, 2018, č. 3, 20. 9., s. 42-44
Annotation: Článek se věnuje vydavatelské činnosti knihoven v Královehradeckém kraji.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. České osmičky, s. 10-12
Annotation: Článek se věnuje vývoji československé kultury v období 1945-1948.
Article
18
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, příl. Biblio, s. 5
Annotation: Úvaha o nakladatelské činnosti a provozu nakladatelství Kalich.
Article
20
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 23. 5. 2012
Annotation: Kritická reakce na článek J. Fiedora obhajujícího své nakladatelské počínání a počínání editorské R. Kopáče při práci na knize J. Němce...
Article