By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Lwin, Soe Marlar
Published London ; New York : Routledge, 2020.
Annotation: Monografie na základě naratologických teorií a diskurzivní analýzy kontextualizuje způsoby, které různé instituce využívají performance jako...
Book
2
Published Stuttgart : J.B. Metzler, [2019].
Annotation: Příručka historické naratologie zahrnuje starověk, středověk a rané moderní období jako předmět naratologické analýzy a syntetizuje výsledky...
Book
3
by Kratochvil, Alexander
Published Berlin : Kulturverlag Kadmos, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá způsoby vyprávění traumatických prožitků a událostí v české, ukrajinské a německé beletrii; s literaturou (s. 245-253);...
Book
4
by Kosáková, Hana, 1978-
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá narativní strategií v prozaických literárních dílech, kterou ruský literární vědec Boris M. Ejchenbaum pojmenoval jako...
Book
5
In: Er(r)go. -- ISSN 1508-6305. -- R. 2015, nr. 30 (1), s. 91-106
Annotation: Studie analyzuje strukturu vnitřního monologu v české literatuře druhé poloviny 19. století a sleduje jeho vývoj vzhledem k jeho roli při výstavbě...
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 108-120
Annotation: Studie o románu J. K. Šlejhara "Cvrček mého krbu"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 55, 2019, č. 1, leden/únor, s. 3
Annotation: Esej na téma lidového vyprávění a kultury čtenářství, spojeného se zimními měsíci.
Article
8
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 60, 12. 3., s. 8
Novinky.cz [online]. -- 12. 3. 2019
Annotation: Recenze na soubor próz zachycující jevištní humor J. Duška a P. la Šé'ze P. Inkem pod názvem "Malé vizity aneb malé vizity".
Article
9
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 3, 2005, č. 11, 10. 7.
Annotation: Esej zabývající se narativní terapií. Teoreticky vychází především z myšlenek sociální konstrukce reality, dekonstrukce a analýzy diskurzu.
Article
10
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 2. 2016
Annotation: Studie o románu V. Kahudy "Vítr, tma, přítomnost".
Article
11
online
Webarchiv
In: Stres [samizdat]. -- Roč. [1], 1989, č. 1, s. 24-25
Annotation: Úvaha o negativním vlivu televize na vnímání příběhů - autor jako dobrý příklad dává dobu ústní vypravěčské tradice a navrhuje samizdatové...
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [4], duben, s. 12-13
Annotation: Dopis manželovi z vazby o každodenním životě, literatuře, vyprávění přečtených příběhů spoluvězeňkyním a radosti ze života; březen...
Article
13
In: Zánik pražského ghetta aneb nezapomenutelný večer doktora Preiningera. -- 4. s. obálky
Annotation: Komentář textu; s dalším komentářem textu a komentářem ilustrací (4. s. obálky).
Book Chapter
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 188-206
Annotation: Studie o vývoji jazykové stylizace lidového vypravěče v české próze 50. a 60. let 19. století. Autorka se v daném kontextu soustřeďuje na vybrané...
Article
15
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 9, 2020, č. 33/34, s. 88-95
Annotation: Stať o románu V. Mrštíka "Pohádka máje"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 95).
Article
16
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 16, 2019, č. 1, srpen, s. 7-33
Annotation: Studie o debatě na téma naratologické povahy dějin. Autor sleduje postoje jejích nejvýznamnějších účastníků, mj. H. Whitea a P. Ricoeura.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 69, 18. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o chystaném divadelním pásmu.
Article
18
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 45, s. 46-63
Annotation: Studie zaměřená na kritické zvážení přínosu tzv. nového historismu se soustředí zejm. na vztah mezi skutečností a fikcí a interpretační...
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 115
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 12, 1957, č. 4, 14. 4., s. 61-62
Annotation: Autor se kriticky vyjadřuje ke knihám L. M. Pařízka o Africe.
Article