By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 282, 5. 12., s. 11
Annotation: Článek o udělení Ceny Milady Paulové M. Čechové.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 14, 4. 9., s. 11
Annotation: Vzpomínka na zesnulou N. Brettschneiderovou; vybráno a upraveno ze smutečního projevu.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 270, 21. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 47, s. 1-3
Annotation: Laudatia na oceněné osobnosti Unií českých spisovatelů v roce 2018. Uveřejněn i úryvek z laudatia od P. Žantovského věnovaného M. Zemanovi.
Article
4
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 1, s. 132-137
Annotation: Medailon.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 5, květen, příl. Ars, s. [1]
Annotation: Rozhovor s výtvarnicí R. Fučíkovou o její tvorbě a ilustrování knih; připojena biografická poznámka.
Article
6
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 10. 12. 2014
Annotation: Rozhovor s H. Voisine Jechovou o literatuře, o založení oboru bohemistiky na Sorbonně a o jejím životě; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 3, 2020, č. 1, s. 22-28
Annotation: Soubor básní; připojen nekrolog (s. 22).
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 5, s. 254-255
Annotation: Portrét M. Čechové k jejím 80. narozeninám.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 10, 26. 2., s. 6
Annotation: Rozhovor mj. o rozhlasovém pořadu Zelný rynk a o její práci na Divadelní fakultě JAMU v Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky.
Article
10
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 1/2, s. 158-160
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 56, 2019, č. 3, květen/červen, s. 22
Annotation: Medailon L. Lederbuchové přibližuje její vazby k Sobotce.
Article
13
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 30, s. [147]-148
Annotation: Vzpomínka na J. Peškovou; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 148).
Article
14
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 11, 2019, č. 1, s. 256-257
Annotation: Vzpomínka na docentku A. Štěrbovou k jejím osmdesátým narozeninám.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 634-636
Annotation: Nekrolog; bio-bibliografická poznámka o autorce nekrologu připojena na s. 647.
Article
16
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 100-101
Annotation: Laudatio S. Kučerové, která byla oceněna Unií českých spisovatelů v roce 2018.
Article
17
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 102
Annotation: Dopis Unii českých spisovatelů, ve kterých S. Kučerová děkuje, že ji Unie přijala a ocenila a má možnost vyjadřovat své názory ve spřízněných...
Article
18
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 3, s. 79- 88
Annotation: Rozhovor o vztahu M. Havlíčkové k divadlu a její práci; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 2, únor, příl. Interview, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s ilustrátorkou a spisovatelkou R. Fučíkovou o její tvorbě; připojena biografická poznámka.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 253, 1. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 43, s. 2
Annotation: Medailon S. Kučerové u příležitosti jejího životního jubilea.
Article