Showing results 1 – 20 of 2,898
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Řehák, Tomáš, 1964–
  Info: Právo -- Roč. 34, 2024, č. 14, 17. 1., s. 9
  Annotation: Rozhovor s ředitelem Městské knihovny v Praze o poslání a proměnách knihovny.
  Saved in:
 2. 2
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Tureček, Dalibor, 1957–
  Info: Česká literatura -- Roč. 71, 2023, č. 3, červenec, s. 334–337
  Annotation: Článek v rámci bloku příspěvků „Neruda 2023“ ke stavu výzkumu díla J. Nerudy; autor se mj. vyjadřuje k recepci Nerudova díla v rámci školní...
  digitalizovaný dokument
  Saved in:
 3. 3
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Macurová, Alena, 1946–
  Info: Česká literatura -- Roč. 71, 2023, č. 3, červenec, s. 338–340
  Annotation: Článek v rámci bloku příspěvků „Neruda 2023“ ke stavu výzkumu díla J. Nerudy; autorka se věnuje zejm. Nerudovým „Povídkám malostranským“...
  digitalizovaný dokument
  Saved in:
 4. 4
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Valíková, Veronika, 1965–
  Info: Tvar -- Roč. 34, 2023, č. 4, 16. 2., s. 7
  Annotation: Polemická reakce na recenzi knihy „Češtinářky“ (Tvar č. 1/2023).
  Saved in:
 5. 5
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Janoušek, Pavel, 1956–
  Info: Tvar -- Roč. 34, 2023, č. 1, 5. 1., s. 23
  Annotation: Recenze.
  Saved in:
 6. 6
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Mašát, Milan
  Info: Bohemistyka -- Roč. 23, 2023, č. 3, s. 477–492
  Annotation: Studie prezentuje průběh a výsledky výzkumu zaměřeného na způsoby práce s tematikou šoa ve výuce literatury na druhém stupni základních škol.
  online
  DOI
  Saved in:
 7. 7
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Hník, Ondřej, 1977–, Jindráček, Václav, 1985–
  Info: Bohemistyka -- Roč. 23, 2023, č. 3, s. 465–476
  Annotation: Studie o dějinách výuky literatury v českém vzdělávacím systému a diskusích, které doprovázejí její vývoj od konce 19. století.
  online
  DOI
  Saved in:
 8. 8
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Koukolík, František, 1941–
  Published: Praha : Galén, 2023.
  Annotation: Popularizační esej o moudrosti přináší různé podoby jejího vnímání a definic jednotlivci i skupinami napříč historií; s autorovou předmluvou...
  Saved in:
 9. 9
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Jelizarjeva, Marija Alekseevna
  Info: Germanoslavica -- Jg. 34, 2023, Nr. 1, S. 113–116
  Annotation: Recenze na sborník představující výsledky spolupráce mezi univerzitami v Řezně a v Plzni s přihlédnutím na příspěvky týkající se české...
  Saved in:
 10. 10
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Ježek, Zdeněk, 1989–
  Published: Brno : MUNI Press, 2023.
  Annotation: Esej zabývající se vztahem vzdělávání a společenských hodnot na příkladech rozboru vybraných literárních textů se zaměřením na analytické...
  Saved in:
 11. 11
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Černý, Michal
  Info: Czech-polish historical and pedagogical journal [online] -- Vol. 15, 2023, No. 1/2, s. 16–35
  Annotation: Studie analyzuje knihovny na území Československa jako instituce, které pracují s kolektivní pamětí národů, v nichž se nacházejí, a zároveň...
  online
  DOI
  Saved in:
 12. 12
  Current Bibliography (since 1945)
  Czech Literary Web Bibliography
  Main Author: Černá, Eliška
  Info: Deník N -- Roč. 4, 2022, č. 182, 19. 9., s. 12–13
  denikn.cz [online] -- 15. 9. 2022
  Annotation: Článek o dětském čtenářství a literárním kánonu.
  online
  Saved in:
 13. 13
  Current Bibliography (since 1945)
  Czech Literary Web Bibliography
  Main Author: Hoření, Monika, 1965–
  Info: Haló noviny -- Roč. 32, 2022, č. 97, 27. 4., s. 4
  Haló noviny [online] -- 28. 4. 2022
  Annotation: Článek shrnuje obsah semináře, který pořádala Komise žen ÚV KSČM 23. 4. 2022. Jeho tématem byly dvě české spisovatelky a buditelky B. Němcová...
  online
  Saved in:
 14. 14
  Current Bibliography (since 1945)
  Czech Literary Web Bibliography
  Main Author: Hoření, Monika, 1965–
  Info: Haló noviny -- Roč. 32, 2022, č. 95, 25. 4., s. 2
  Haló noviny [online] -- 25. 4. 2022
  Annotation: Reportáž ze semináře, který pořádala Komise žen ÚV KSČM 23. 4. 2022. Jeho tématem byly dvě české spisovatelky a buditelky B. Němcová a...
  online
  Saved in:
 15. 15
  Czech Literary Web Bibliography
  Main Author: Pilátová, Markéta, 1973–
  Info: iLiteratura [online] -- 22. 4. 2022
  Annotation: Sloupek o překladatelské soutěži České školy bez hranic, v jejímž rámci mladí překladatelé překládali úryvek z autorčiny knihy (vítězka...
  online
  Webarchiv
  Saved in:
 16. 16
  Czech Literary Web Bibliography
  Main Author: Stančáková, Alžběta, 1992–
  Info: H7O [online] -- 22. 3. 2022
  Annotation: Článek o institucionalizované výuce tvůrčího psaní v Německu a v Česku (mj. o bavorské Faber-Castell Akademii).
  online
  Webarchiv
  Saved in:
 17. 17
  Czech Literary Web Bibliography
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hladíková, Bohdana
  Info: U nás -- Roč. 32, 2022, č. 1, 17. 3., s. 6–7
  Annotation: Článek o možnostech vzdělávání v rámci Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
  online
  Webarchiv
  Saved in:
 18. 18
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Kojzar, Jaroslav, 1937–
  Info: Haló noviny -- Roč. 32, 2022, č. 61, 14. 3., s. 13
  Annotation: Článek o proměnách Karlo-Ferdinandovy univerzity, které vedly k jejímu rozdělení na německou a českou část v roce 1882.
  Saved in:
 19. 19
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Fetters, Aleš, 1933–
  Info: Rodným krajem -- Sv. 64, 2022, s. 53–55
  Annotation: Článek o prvních školách a praxi, které mladý J. Čapek absolvoval.
  Saved in:
 20. 20
  Czech Literary Web Bibliography
  Main Author: Vaníčková Makosová, Edita
  Info: Impulsy [online] -- Roč. 8, 2022, č. 2
  Annotation: Článek o proměnách školních knihoven.
  online
  Webarchiv
  Saved in: