By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 2, 11. 1. - 10. 2., s. 1
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77 Mezinárodnímu výboru na podporu Charty 77, který udělil Cenu Jana Palacha filozofickému semináři Ladislava Hejdánka....
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 6, s. 20
Annotation: Zpráva o sérii policejních výslechů zaměřených na přednáškovou činnost s filozofickou tematikou. J. Kuchyňa se zúčastnil filozofických...
Article
3
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 195-197
Annotation: Recenze na dva svazky spisů A. Stiftera, obsahující jeho spisy o politice a vzdělání.
Article
4
Annotation: Kolektivní monografie je věnována rozmanitým podobám recepce antické mytologie v českém umění, vzdělávání a kultuře; s úvodní studií,...
Book
5
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 203-205
Annotation: Recenze na vydání vzdělávacích přednášek B. Bolzana z akademického roku 1816/1817.
Article
6
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. [366]-379
Annotation: Studie informuje o souhrnné edici homilií a vzdělávacích projevů B. Bolzana.
Article
7
online
In: Dialogy [samizdat]. -- Roč. 7, 1984, č. 4, s. 117-120
Annotation: Článek se zabývá hlavními směry vývoje činnosti odborového svazu Solidarność. Autor se odvolává na esej L. Kołakowskiego „Jak být konzervativně...
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 2, 12. 2., s. 48-49
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 2, 12. 2., s. 50-53
Annotation: Diskuse nad knihou D. Prokopa.
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [4], duben, s. 16-17
Annotation: Společné prohlášení dvou nadací, které ve vzájemné spolupráci a v návaznosti na organizaci Palach Press chtějí podporovat vzdělávání a...
Article
11
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 171-176
Annotation: Úvaha o kompetencích k recepci poezie (na příkladu studentů dřívějších a dnešních), výpověď o formování autorova vztahu k poezii (se vzpomínkou...
Book Chapter
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 9, s. 6-11
Annotation: Zpráva o činnosti a struktuře podzemní Solidarity, s níž spolupracují další nezávislé skupiny či součásti Solidarity. Několik těchto skupin...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, mimoř. č. 2, listopad, s. 2-8
Annotation: Memorandum zaslané na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, jež se konala ve Vídni, se v textu zabývalo např. evropskou společností,...
Article
14
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 10, 2011, č. 60, září, s. 10-14
Annotation: Rozhovor s I. Pluhařovou o psaní pohádek, hledání inspirace, vyučování němčiny a rodině.
Article
15
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 19. 3. 2015
Annotation: Článek, v němž autor kritizuje způsob, jakým P. Hruška řešil a komentoval případ studentky, jejíž práci nepovažoval za dostatečnou, zatímco...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 3
Annotation: Rozhovor s ředitelem pražského Soukromého gymnázia Josefa Škvoreckého o nově založené tříleté Vyšší odborné škole tvůrčího psaní.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 11, 19. 3., s. 3-4
Annotation: O problémech literární výuky.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 5, 12. 2., s. 2
Annotation: Informace o literární soutěži pro studenty středních škol o nejlepší esej na daná témata, vyhlášené Společností F. X. Šaldy spolu s ÚČL...
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 1, s. 12-19
Annotation: Reakce na článek J. Kostečky o interpretaci uměleckého textu v ČJL č. 5/2011-2012; s oddíly O interpretaci obecně; Interpretace slovenského uměleckého...
Article