By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 19, 23. 1., s. 2
Annotation: Fejeton.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 36, 11. 10., s. 6
Annotation: Tvrdý odsudek divadelního referátu J. Trägera Nové vítězství Nezvalovy poezie (LtN č. 12), napadající i nedávné "zábavné" inscenace Karlínského...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 106, 29. 4., s. 2
Annotation: O literárně hudebním programu ve velké aréně Starého výstaviště k Svátku práce s vystoupeními mj. M. Majerové, V. Nezvala (přednesl Zpěv...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 227, 17. 8., s. 3
Annotation: Článek, v první části hodnotící obecné směřování divadla, jeho hereckou úroveň (J. Štercl) a návaznost na tradici Osvobozeného divadla,...
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 2-5
Annotation: Autor se prostřednictvím sportovní, resp. "fotbalové metafory", vycházející z vlastní zkušenosti, snaží vyložit podstatu života jedince v...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 36, 5. 9., s. 2
Annotation: Kritická glosa k obsahu zájezdového estrádního pásma Divadla ÚNV v Karlíně na téma láska, provozovaného Estrádním a koncertním jednatelstvím...
Article
7
In: Tak dobrá je to hra. -- s. 5-12
Annotation: Předmluva, s komentáři k vybraným básním uvedených básníků.
Book Chapter
8
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 1, 2005, č. 6 (16), 30. 5., s. 9-11
Annotation: Rozbor jazyka, stylu a grafiky zábavního časopisu pro muže Speed.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 143, 20. 6., příl. Orientace, s. 23
Annotation: Fejeton v rubrice O knihách.
Article
10
by Jírový, Zdeněk, 1926-
Published Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2005.
Annotation: Monografie mapující dějiny a význam osvětové činnosti v českých dějinách v oddíle: Od osvícenství přes osvětu po informační společnost;...
Book
11
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 17, 2010, č. 4, s. 613-640
Annotation: Studie dokládaná zejména na dobové filmové, ale též literární tvorbě a dětské četbě.
Article
12
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 26, 2011, č. 84, září, s. 21-30
Annotation: Esej z knihy Mapy a legendy. V úvodu se autor zamýšlí nad zábavou a definuje ji jako požitek, kterým může být i literární text. Dále se zabývá...
Article
13
In: Ost und West. -- Roč. 10, 1846, 27. 1., s. 44
Annotation: Zpráva se pochvalně vyjadřuje k organizaci i průběhu českého bálu, do něhož přispěli Tyl Josef Kajetán novelou a Vocel Jan Erazim básní;...
Article
14
In: Ost und West. -- Roč. 11, 1847, č. 22, 20. 2., s. 88
Annotation: Čeští spisovatelé a umělci pořádali za účasti asi 300 osob obvyklý český kostýmní bál (14. února 1847 v Konviktě).
Article
15
In: Tagesbote aus Böhmen. -- Roč. 8, 1859, č. 71, 12. 3.
Annotation: Informace o časopise Obrazy života s podtitulem Domácí ilustrovaná biblioteka zábavného i poučného čtení. Vydávána péčí a nákladem: Vilímek...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 47, 21. 11., s. 2
Annotation: Fejeton tepající nešvary estrádních produkcí.
Article
17
In: Včela. -- Roč. 15, 1848, s. 19
Annotation: Prohlášení redakce, že má ve správě v současné době dva časopisy: Pražské noviny, časopis politický a Včela, časopis zábavný. Příspěvky...
Article
18
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 14, 2016, No. 1, May, p. 80-81
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 10, červen 1958, s. 546-547
Annotation: Poznámky o vztahu umění a zábavy.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 97, 26. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 17, s. 1
Annotation: Ukázka z knihy K. Sýse: Jak se bavila Praha.
Article