By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 6, 1997, č. 3, 4. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor s členem výboru SZS o setkání plzeňských literárních vědců, kritiků a zástupců SZS koncem r. 1996.
Article
3
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 10, 2005, č. 3, s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 39, 2004, s. 355-377
Annotation: Soupis s obrazovou částí (s. 368-377).
Article
6
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 13, 2004, č. 24, 10. 6., s. 7
Annotation: Referát o výstavě; s poznámkou Bücher und Reisetipps für die literarische Spurensuche.
Article
7
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 13/14, 19. 7., s. 24
Annotation: Rerefát o 4. ročníku minitrhu, na němž se prezentují oficiální nakladatelé, ale i menší vydavatelé z řad muzeí, galerií či informačních...
Article
8
Published Plzeň : Pro libris, 2005.
Annotation: Kompendium zaměřené na autory plzeňského literárního měsíčníku Plž (vychází od října 2002) přináší základní biograficko-bibliografické...
Book
9
In: Národní knihovna. -- ISSN 0862-7487. -- Roč. 12, 2001, č. 2, s. 142-143
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Báje a pověsti ze severních a západních Čech. -- s. 5-6
Annotation: Úvod; s autorským Závěrem (s. 243-[244], s Profilem autorů (otce a syna, s. [244]); se soupisem Obce a místa zmíněné v některých z pověstí...
Book Chapter
11
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 80, 2000, č. 1, 2. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
Published Plzeň : Státní vědecká knihovna, 1999
Annotation: S textovou částí (s. 1-126), s personálním rejstříkem, s rejstříky zeměpisnými (obce, okresy).
Book
13
In: České hrady, zámky a tvrze. -- s. 5-48
Annotation: Úvodní studie k prvnímu českému překladu sedmisvazkové encyklopedie, s částmi: Kapitola z dějin české umělecké topografie 19. století (František...
Book Chapter
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 10, 2000, č. 6, 31. 1.-6. 2., s. 30
Annotation: Poznámka k rozhlasovému cyklu Bizarní texty německé literatury západních Čech, uvádějícímu mj. prózy H. Watzlika a Š. Adlera.
Article
15
Published [S. l.] : Středisko západočeských spisovatelů, 1993.
Annotation: Antologie textů spisovatelů ze západních Čech a východního Bavorska, s oddíly Pověsti, zápisky, vzpomínky (mj. stati: Ouředníková-Majerová...
Book
16
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 3, 1994, č. 147, 23. 6., s. 6
Annotation: Medailón autora fejetonů, básnické sbírky Král ze Sáby a Bibliografie časopisů Západočeského kraje.
Article
17
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 3, 1994, č. 170, 22. 7., s. 11
Annotation: O jeho působení na zámku hrabat Lažanských z Bukové.
Article
18
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 3, 1994, č. 182, 5. 8., s. 11
Annotation: O pobytu mladého J. A. v Merklíně u Přeštic o prázdninách 1858, 1859.
Article
19
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 3, 1994, č. 215, 13. 9., s. 8
Annotation: Recenze několika čísel sborníku; v č. 12 otištěna studie: Mašek Petr, Knižní sbírky na zámku Kynžvart, o historii knihovny rodiny Metternichů.
Article
20
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 3, 1994, č. 305, 30. 12., s. 11
Annotation: Referát o konferenci Literatura a region (Ostrava, 6.-7. 12.) a o příspěvcích: Viktora Viktor, Jirásek Bohumil, Hrubý Josef, Erbová Karla.
Article